Yhteisöpedagogiopiskelijoiden leirin luottamuspelistä kuva, opiskelijan kasvot kokonaan peitetty maskilla

Avaimet ryhmäytymisleirin onnistumiseen


Syyskuun ensimmäisenä päivä kokoontui 35 uutta yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelijaa Humakin Korpilahden Helmi-kampuksen pihamaalle. Uusilla opiskelijoilla ei ollut vielä silloin tietoa, että kahden viikon päästä he ovat toteuttamassa omaa ensimmäistä ja yhteistä ryhmäytysleiriä osana yhteisöpedagogin ammatillisuus -opintojaan.

Leirin luottamuspeli

Leiriopinnoissaan opiskelijat pääsivät pohtimaan käytännössä Juha Niemisen (2016) neljää nuorisotyön yleistä tehtävää eli perusfunktiota: sosialisaatio-, personalisaatio-, kompensaatio- sekä resursointi- ja allokointifunktio. Opiskelijat pääsivät käytännössä testaamaan ryhmän muodostumisen eri vaiheita, suunnittelemaan ja toteuttamaan. Oppimaan valmennuspedagogisen mallin mukaisesti yhdessä tehden, arvioiden ja kaveria tukien.

Opiskelijoita kävi sparraamassa yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija Tanja Salo. Hän kertoi omasta opinnäytetyöstään, jonka hän tekee Järvi-Suomen Lastenliitto ry:lle ja jossa hän tutkii, miten voidaan toteuttaa laadukas ja tavoitteellinen leiri. Salon opinnäytetyö on valmistumassa joulukuussa ja luettavissa Theseuksesta. Mutta tässäpä jo nyt nuorisoalan ammattilaisille tulevien kollegoiden kokemuksista tehty juttu.

Leirin luottamuspeli

Leirin onnistuminen voi olla hankalaa, mutta kerromme, kuinka me onnistuimme

Meillä Korpilahden Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogeilla oli 16.9–17.9.2021 itse suunnittelema ryhmäytymisleiri, josta kerromme nyt vähän. Opintojen alussa opettajamme antoivat meille tehtäväksi järjestää itsenäisesti ryhmäytymisleiri, jossa oppisimme tuntemaan toisiamme.


Aluksi jakauduimme itsenäisesti ryhmiin ja jaoimme joka ryhmälle vastuu alueen, josta pääsemme meidän ensimmäiseen vinkkiimme: jakakaa vastuu tasaisesti! On monia seikkoja mitä pitää ottaa huomioon leiriä valmistellessa, kuten ruokailu, eri aktiviteetit ja budjetti ja jos ei vastuualueita määrittele selkeästi voi jollekin ryhmälle jäädä suurin osa työstä ja joillakin ei ole tekemistä.

Kun vastuualueet määritellään, on hyvä ottaa toinen vinkkimme huomioon: olkaa valmiina joustamaan! Leirillä voi olla erilaisia työtehtäviä, joita moni ryhmä haluaa ja siksi, että vältytään riidoilta, on hyvä nähdä asiat muitten näkökulmasta ja olla valmiina tekemään kompromisseja.

Leirin aloitteluvaihe

Nyt kun vastuualueet on jaettu, on aika laittaa homma rullaamaan, josta tulemmekin vinkkiimme numero kolme: älä jätä valmisteluja viime tinkaan! Leirin valmisteluun kuuluu yllättävän paljon järjestelyjä, joten on hyvä heittää verkot veteen välittömästi. Ikinä ei voi tietää kuinka paljon tiettyihin valmisteluihin menee ja on siksi tärkeää aloittaa valmistelut heti kun se on suinkin mahdollista.

Olette nyt ohjelmien suunnitteluvaiheessa. Tässä vaiheessa on aika ottaa vinkki numero neljä huomioon: ota kaikenlaiset ryhmänjäsenet huomioon! Voi olla houkuttelevaa tehdä paljon jotain liikunnallista leiritoimintaa, mutta on hyvä ajatella sitä, että ryhmässä voi olla esimerkiksi liikuntarajoitteisia ihmisiä tai sellaisia ujompia henkilöitä, joille heittäytyminen voi tuoda haasteita. Tehkää siis ohjelmastanne mahdollisimman monipuolista ja ottakaa eri vaihtoehtoja, jotka sopivat kaikille.

Ryhmät ovat keksineet aktiviteetti-ideansa ja on aika sitoa suunnitelmat yhteen, aktiivinen kommunikointi ryhmien välillä on äärimmäisen tärkeää viidennettä ja viimeistä vinkkiämme varten: aikatauluttakaa kaikki leiritoiminta! Nyt kun ryhmät kasaantuvat koolle sitomaan kaikkien suunnitelmat yhteen on aika päättää, kuinka paljon aikaa mihinkin käytetään. Jokaisen ryhmän on pohdittava kuinka paljon aikaa he itse tarvitsevat, ja mihin väliin aikataulussa he haluavat aktiviteettinsa.

Tässä viimeisessä vaiheessa ennen leiriä on hyvä ottaa meidän vinkkimme numero kaksi joustamisesta huomioon. Voi käydä niin, että aikaa ei ole riittävästi ja supistuksia on tehtävä, joten olkaa valmiita leikkaamaan joitakin asioita pois. Valmistelut on tehty ja jos näitä vinkkejä seurasit, meidän kokemuksemme perusteella teillä pitäisi olla kasassa mukava ja antoisa ryhmäytymisleiri!
Mukavaa leiriä toivottaa Jyväskylän ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogit!

Jakakaa vastuualueet tasaisesti

Olkaa valmiina joustamaan

Älä jätä valmisteluja viime tinkaan

Ota kaikenlaiset ryhmän jäsenet huomioon

Aikatauluttakaa kaikki leiritoiminta

Yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelijoiden TOP 5 -vinkit leirin järjestämiseen

Jutun kirjoittivat Niklas Lindström ja Olavi Latostenmaa yhdessä opettajansa Maarit Honkonen-Seppälän kanssa. Lindström ja Latostenmaa ovat aloittaneet syyskuun alussa yhteisöpedagogi (AMK) -opinnot Humakin Jyväskylän kampuksella. Kuvat ovat kirjoittajien opiskelukaveri, yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija Roosa Niemisen käsialaa.

Lähteet:

Artikkelin lähteet
Jaa