Päätoimittaja Esa Linna

Come as you are

Nuorisotyö-lehden vuoden 2021 ensimmäisen numeron teemana on yhdenvertaisuus. Tässä numerossa julkaistuista asiantuntevista, monipuolisista artikkeleista ja mielipiteistä näkee, että teemalle on selvästi ollut tilausta. Vuonna 2021 on ääriajattelu lisääntynyt niin muualla maailmassa kuin Suomessakin.  

Nuorisotyö on tällaisen kehityksen hidastajana ja haastajana tärkeässä roolissa, sillä nuorten parissa työskentelevät ovat usein läsnä sellaisissa keskusteluissa nuorten kanssa, joihin vanhemmat ja opettajat eivät välttämättä pääse – tai joudu. Oman urani alkuvuosina työskentelin nuorille suunnatussa tilassa, jossa vakiokävijöistä kohtuullinen osa oli hakaristeillä vaatteensa koristelleita skinheadeja. 2000-luvun alussa olin itsekin kalju, joka saattoi auttaa skinien kanssa keskusteluyhteyteen pääsemisessä.  

Äärioikealle radikalisoituneet olivat tuolloin oma, kohtuullisen selkeä ryhmänsä. Nuorten skinheadien kanssa kävimme monia kiivaita keskusteluita siitä, onko holocaust huijausta vai ei. Sain myös selvittää samoille kavereille juurta jaksain, miksi nuorisotyö ei järjestä rasistisille skinheadeille omia keikkoja, kun taas hiphoppareille sellaisia järjestettiin.  

Muutaman vuoden sisällä skiniskene lopahti lähes tyystin. En osannut kuitenkaan kuvitella, että samat, radikalisoituneet ja valheelliseen tietoon pohjautuvat mielipiteet olisivat jonakin päivänä ns. tavallisen kansan hyväksymiä ja esittämiä. Tämän vuoksi jätän lukematta suurten medioiden Facebook-postausten kommentit.  

Tätä numeroa tehdessä moni asia on avautunut itsellenikin uudella tavalla. Italialainen vaimoni kokee Suomessa paitsi syrjintää, myös uusimman lehden Ihmisoikeusliiton haastattelussa esiteltävää vähemmistöstressiä – painetta käyttäytyä erityisen hyvin, jotta antaisi hyvän kuvan omasta taustaryhmästään. Samaisessa haastattelussa esitetään muuten myös virkistäviä ajatuksia monikulttuurisuus-termistä luopumisesta nuorisotyössä.  

Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan liity pelkästään ihonväriin ja kansallisuuteen, vaan ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai monesta muusta henkilöön liittyvästä syystä. Jokaisen nuoren pitäisi tuntea tulleensa nuorisotyössä yksilöllisesti kohdatuksi. Come as you are, kuten Nirvana 30 vuotta sitten muotoili.  

Esa Linna
päätoimittaja
esa.linna(a)jyvaskyla.fi

Artikkeli on julkaistu Nuorisotyö-lehden numerossa 1/2021.

Jaa