DofE-ohjelma on saanut alkunsa yli 60 vuotta sitten Edinburghin herttuan prinssi Philipin alkuperäisestä visiosta. Tämä kuva on tyylitelty kollaasi 100 World Ready -kampanjasta

DofE-ohjelma: Kansainvälisyys on voima nuorisotyössä

Kirjoittajat: Suvi Viljanen & Mikko Varesmaa

Kansainvälisyys on nykymaailmassa entistäkin tärkeämpi teema, kun globaalit yhteydet ja monimuotoisuus korostuvat. Nuorisotyöllä on tärkeä rooli rauhan rakentamisessa ja nuorten kasvun tukemisessa. The Duke of Edinburgh’s International Award – tuttavallisemmin DofE-ohjelma – kantaa mukanaan rikasta historiaa ja perintöä, joka liittyy suoraan nuorten potentiaaliin, yhteisöllisyyteen ja rauhankasvatukseen.

Kansainvälinen Erasmus+ nuorisovaihto yhdisti DofE-ohjelmaan osallistuvia nuoria Suomesta, Tsekeistä ja Liettuasta. Kuva: Veera Kaipainen

Prinssi Philipin visio yhdistyi Kurt Hahnin opetuksiin 

DofE-ohjelman juuret ulottuvat Edinburghin herttuan prinssi Philipin visioon yli 60 vuoden taakse. Hänellä oli unelma kannustaa nuoria kehittämään taitojaan ja haastamaan omia rajojaan. Tämä visio ei kuitenkaan syntynyt tyhjästä. Sen taustalla vaikutti vahvasti hänen opettajansa Kurt Hahnin ajatusmaailma. Hahn, saksalainen pedagogi ja kouluttaja, uskoi nuorten potentiaaliin ja heidän kykyynsä muuttaa maailmaa. Hahnin ajatukset olivat perustana monille kasvatusliikkeille, mukaan lukien Outward Bound ja Round Square, jotka inspiroivat myös DofE-ohjelman syntymistä. 

Kansainvälinen Erasmus+ nuorisovaihto yhdisti DofE-ohjelmaan osallistuvia nuoria Suomesta, Tsekeistä ja Liettuasta

Avartti DofE-ohjelmaksi

Suomessa aiemmin Avarttina tunnetun ohjelman nimeksi muutettiin keväällä 2023 DofE. Nimenmuutos kuvastaa ohjelman laajentunutta tavoitetta: yhdistää nuoria erilaisista taustoista ja kulttuureista kaikkialta maailmasta. Muutos symboloi yhteyttä ja yhteistyötä globaalilla tasolla luoden tilaa nuorten vaikuttamiselle ja rauhan rakentamiselle. 

Maailma on muuttunut vuosien varrella, mutta nuorten tarve monipuoliseen kehittymiseen ja voimaantumiseen ovat yhä tärkeitä. DofE-ohjelma ei ole jäänyt paikoilleen, vaan on sopeutunut vastaamaan nykyajan tarpeisiin. 

DofE-ohjelma on avoin kaikille nuorisotyötä tekeville ja nuorten parissa toimiville. Se on konsepti, joka on joustava ja sopeutuu erilaisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin. Nuoret voivat osallistua ohjelmaan koulun, järjestön, nuorisotalon tai vaikkapa harrastusryhmän kautta. Ohjelman monipuoliset osa-alueet ja projektit antavat tilaa luovuudelle ja yksilölliselle oppimiselle, samalla kun se yhdistää nuoria eri taustoista yhteisen päämäärän äärelle.

Kansainvälinen Erasmus+ nuorisovaihto yhdisti DofE-ohjelmaan osallistuvia nuoria Suomesta, Tsekeistä ja Liettuasta.

Nuoret rakentavat tulevaisuutta yhdessä

Konfliktien sävyttämässä maailmassa nuorten aktiivinen osallistuminen on rauhan edistämisen suhteen avainasemassa. DofE-ohjelmassa nuorilla on mahdollisuus oppia konfliktinratkaisutaitoja, kehittää empatiaa ja toimia rauhanrakentajina omissa yhteisöissään. Ohjelma kannustaa nuoria kohtaamaan erilaisia kulttuureita ja ajatusmalleja, mikä auttaa purkamaan ennakkoluuloja ja edistämään ymmärrystä.

DofE-ohjelma ja UNICEF ovat yhdistäneet voimansa Ukrainan naapurimaissa käynnistämällä “Stand by Me”-nimisen ystävyysprojektin, joka tuo yhteen paikalliset nuoret ja sotaa paenneet nuoret. Tämän projektin tavoitteena on tarjota nuorille tukea ja yhteisöllisyyttä uudessa maassa, edistäen samalla heidän mielenterveyttään ja sopeutumistaan. Projekti tarjoaa paitsi mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja tunteita samankaltaisten ikätovereiden kanssa, myös vahvistaa nuorten kykyä toimia muutoksen rakentajina omassa ympäristössään. Tämä yhteistyö osoittaa, miten nuorten voima ja yhteisöllisyys voivat luoda merkittävää vaikutusta rauhan edistämisessä ja vaikeissa olosuhteissa uusien alkujen luomisessa.

Covid-pandemian aikana nuoret ympäri maailman osallistuivat pandemian vastatoimiin yhteisöissään, toimien käytännön teoin ja vapaaehtoistyön kautta. Big Six nuorisojärjestöjen käynnistämä “Global Youth Mobilization” -aloite keskittyi lievittämään pandemian kielteisiä vaikutuksia nuoriin, samalla kun se nosti esiin nuorten ideoita, nerokkuutta ja innovaatioita, joilla vastata maailmanlaajuiseen kriisiin.

Historian visiosta tähän päivään – Nuorten voima säilyy rauhan rakentamisessa

Tuoreet konfliktit ovat korostaneet rauhankasvatuksen tärkeyttä. Prinssi Philipin alkuperäinen visio DofE-ohjelmasta liittyi nuorten voimaan ja potentiaaliin. Vaikka visio syntyi aikana, jolloin rauhan ja yhteiskunnallisen koheesion tarve oli erilainen, sen perusperiaate on edelleen vahva ja merkityksellinen. DofE-ohjelma jatkaa tätä perinnettä tarjoten nuorille väylän kasvaa, kehittyä ja toimia sillanrakentajina omassa ympäristössään. DofE-ohjelma ei ole vain ohjelma – se on matka, joka yhdistää nuoria ympäri maailman. Se on väylä oppia, kasvaa ja toimia omassa elinympäristössään. 

DofE-ohjelma koostuu neljästä osiosta:
Taito, Liikunta, Vapaaehtoisuus ja Seikkailu. 

Ohjelman voi ottaa toimintamalliksi omaan organisaatioon hakemalla DofE-lisenssiä.

Suomessa DofE-ohjelmaa hallinnoi Avartti-säätiö – www.dofe.fi

The Duke of Edinburgh’s International Award on osa Big Six -nuorisojärjestöjen liittoumaa. Muut järjestöt ovat:
World Organization of the Scout Movement (WOSM), Young Men’s Christian Association (YMCA), World Young Women’s Christian Association (YWCA), World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) https://bigsix.org/

Jaa