Kolme henkilöä tekemässä ns. kynätestiä, jolla mitataan mm. väsymystä. Henkilöt nauravat.
Educa-messujen Humakin osastolla pääsee tekemään fysioterapeutti Juho Jäppisen tekemän kynätestin, jolla mitataan väsymystä ja kognitiivista kuormitusta. Testi on osa Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hankkeen toimintoja. Kynätestiä on tehty useassa tilaisuudessa, kuten kuvan Jyväskylän korkeakoululiikunnan avoimien ovien päivässä.

Educasta startti tapahtumakevääseen

Yli 350 näytteilleasettajaa ja arviolta 20 000 messuvierasta kokoontuu 27.-28.1. Helsingin Messukeskukseen. Educa-messut on yksi Suomen johtavimmista opetus- ja kasvatusalan tapahtumista.

Messumatkassa on vahvasti edustettuna erilaisia nuoriso- ja järjestöalan toimijoita, ministeriöitä, kuntia, hankkeita ja oppilaitoksia.

”Olemme ensimmäistä kertaa oppilaitoksena näytteilleasettajana Educassa. Osastollamme edustamme Humakin kaikkia vahvuusaloja: yhteisöjen kehittäminen, kulttuurituotanto sekä tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus. Esittelemme tapahtumassa erityisesti oppilaitos- ja järjestöyhteistyössä toteutuvia TKI-hankkeitamme. Kaikkiaan haluamme vahvistaa yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa sekä kehittää monialaista ja sektorirajat ylittävää monitoimijaista verkostotyötä”, toteaa yliopettaja Tarja Nyman korostaen samalla yhdessä kehittämisen ja yhteisen vaikuttamistyön merkitystä myös yhteisöpedagogien, kulttuurituottajien ja tulkkien toimintakentillä.

Opiskelijat tekemässä tapahtumaa

”Humak esittelee messutapahtumassa erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattuja hankkeitaan, joita ovat: Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako oppia, DIGISTI – Digitaidot haltuun toisella asteella, Lookout – osaamisen uudet suunnat, sekä Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu. Humak on näissä yhteishankkeissa joko pää- tai osatoteuttajana”, tiivistää yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija Danielle Aittomäki. Aittomäki tuottaa tapahtumaa osana yhteisöpedagogiopintoja yhdessä neljän opiskelukaverinsa kanssa.

Saako oppia ja DIGISTI

Saako Oppia (ESR) -hanke edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja digitaalisten ohjaus- ja oppimisympäristöjen saavutettavuutta. DIGISTI-hankkeessa vahvistetaan haastavimmissa asemassa olevien nuorten digitaitoja ja tavoitteena on tukea nuoria korona-ajan haasteista selviytymisessä ja parantaa heidän edellytyksiään työelämään haussa ja jatko-opinnoissa.

Lookout

Lookout (ESR) -hankkeessa ollaan myös koronakriisistä eteenpäin pääsemisen äärellä. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia työllistymismahdollisuuksia valmistuneiden tai loppuvaiheen luovan alan opiskelijoille oman alan ulkopuolelta ja omista verkostoista.

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hanke on OKM:n rahoittama yhteishanke, jonka tavoitteena kehittää, kokeilla ja tuoda Liikkuva korkeakoulu -toimintamalli kaikkiin korkeakouluihin. Hankkeen tavoitteena on saada korkeakouluopiskelijat liikkeelle, tuomalla liikunnallinen toimintakulttuuri ja yleisesti liikkumisen lisääminen osaksi opiskelijan arkea.

Yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija Danielle Aittomäki opiskelee nuoriso- ja järjestötyötä kolmatta vuotta. ”On hienoa päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä opiskelukavereiden kanssa tällaista. Olemme jo nyt oppineet paljon messuviestinnästä, tapahtumatuottamisesta ja myös mediapalvelusta”.

”Toivomme, että tapaamme messuilla erityisesti opiskelijoiden hyvinvoinnista, koulutuksen ja oppimisympäristöjen saavutettavuudesta kiinnostuneita toimijoita eli tervetuloa Humakin ständille 6F99”, toivottaa yliopettaja Nyman. ”Meille opiskelijoille Educa-messut ovat mainio paikka oppia uutta ja verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa. Odotan innolla messuviikonloppua!”, kertoo tuleva nuoriso- ja järjestöalan ammattilainen Danielle Aittomäki.

  • NUORI23-tapahtuma 18.-20.4. kokoaa kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaiset Jyväskylään.

Lisää tietoa Educa-messuilla esillä olevista hankkeista löydät myös hankkeiden internetsivuilta:

Teksti: Danielle Aittomäki, yhteisöpedagogiopiskelija (AMK) ja Maarit Honkonen-Seppälä, lehtori

Jaa