Kuvassa tekstin kirjoittaja Ronja Hakala
Laukaan Kuhankoskella sijaitsevalla Taitojen talolla työskentelee vakituisesti viisi ohjaajaa sekä neljä erityisavustajaa. Osallisuus on arkipäivää Taitojen talo -toiminnassa. ”Juttua varten valokuvat pohdittiin yhdessä, kaikki halukkaat saivat tulla kuvaan ja osa asukkaista toimi kuvaajina”, kertoo Ronja mediakokemuksesta, joka aiheutti vähän jännitystäkin asiakkaissa. Kuvassa Ronja toukokuun lopun tunnelmissa, jolloin hänen harjoittelunsa on jo päättynyt. Kuva (c) Liisa Särkkä

Hymyjä ja intoa aamusta alkaen

Erilainen, mutta niin samanarvoinen harjoittelupaikka kiinnosti toisen vuoden yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija Ronja Hakalaa. ”Hain ja pääsin tekemään ammatillista harjoittelua Laukaan Kuhankoskella sijaitsevalle Taitojen talolle. Toimintakeskus Taitojen talo tarjoaa Laukaan kunnan järjestämää kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa. Sain olla mukana ja tekemässä päivätoiminnan aktiviteetteja sekä erilaisia työn ohjauksia”, kiittelee Ronja antoisaa oppimiskokemustaan.

Ilolla päivään

Yhteisöpedagogi voi tuoda omilla ohjaus- ja kohtaamistaidoillaan kehitysvammaisten päivätoimintaan paljon lisää. ”Taitojen talolla ryhmäkoot ovat melko isoja, jolloin korostuu yksilön kohtaamisen vaikeus. Yhteisöpedagogin koulutus valmistaa juuri yksilön kohtaamiseen ryhmässä. Olen päässyt harjoittelun kautta tutustumaan eri ohjaajien ansiosta erilaisiin tapoihin ohjata ryhmää ja kohdata asiakkaita, mikä tietysti opettaa minua ammatillisesti paljon”, pohtii Ronja ja hämmästelee, miten hyvillä mielin asiakkaat saapuvat Taitojen talolle ja osallistuvat innolla toimintaan.

Taitojen talon asiakkaita ja työntekijöitä yhteiskuvassa: Heidi Liiri (vas.), Ronja Hakala, Seppo Orbinski, Miia Mäkinen, Noora Jäppinen, Arttu Pynnönen, Lasse Hänninen ja Hannele Rossi. Kuva (c) Miia-Kaisa Kinnunen

Kädentaitoja ja arjen askareita

Taitojen talon toiminnan tarkoituksena on järjestää vammaisille henkilöille mielekästä, toimintakykyä ylläpitävää sekä sosiaalisia taitoja tukevaa työtä ja toimintaa. Työtoiminta pitää sisällään pienimuotoisia puutöitä, purkutöitä, pihatöitä, askartelua, käsitöitä ja siivousta. ”Toiminnassa yhdenvertaisuus on keskiössä. Jokaista asiakasta osallistetaan toimintaan heidän omien mahdollisuuksiensa mukaan”, tiivistää Tampereelta Jyväskylään opiskelemaan kaksi vuotta sitten muuttanut Ronja.

Tasa-arvoinen kohtaaminen

”Yhteisöpedagogiopiskelijana minulle on tärkeää, että yhdenvertaisuus sekä asiakkaiden tasa-arvoinen kohtaaminen toteutuvat. Taitojen talolla mielestäni nämä molemmat toteutuvat. Jokainen asiakas on saman arvoinen ja tulee varmasti kohdatuksi, henkilökunta pitää siitä huolen. Tietysti toiset asiakkaat tarvitsevat enemmän tukea ja apua kuin toiset ja tätä kautta tarvitsevat myös huomiointia enemmän kuin toiset”, kertoo Ronja. ”Avoin ja kannustava työyhteisö rohkaisi minua luottamaan omiin taitoihini. Kaikkiaan harjoittelu vahvisti kokemustani siitä, että olen valmistumassa mieleiselle alalle”, kiittelee Ronja harjoittelupaikkaansa.

Teksti tehty yhteistyössä Humakin yhteisöpedagogi (AMK) opiskelija Ronja Hakalan ja hänen opettajansa Maarit Honkonen-Seppälän kanssa.
Kuva (c) Liisa Särkkä

Jaa