Kim Kannussaari ja Sami Sorjonen istuvat portailla
Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille 2018–2020 -hanke esiteltiin Nuorisotyö-lehdessä 3/2020

Kannabiksesta pitää puhua

Kannabiksen käyttö on arkipäiväistynyt nuorten aikuisten parissa. Joulukuun alussa eduskunnassa käsiteltiin kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamista ajavaa kansalaisaloitetta. EHYT ry ja YAD ry puolestaan haluavat auttaa nuoria vähentämään tai lopettamaan kannabiksen käytön. Järjestöjen lanseeraama oma-apusivusto Kannabis.eu on tarkoitettu niin nuorille kuin ammattilaisillekin.

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille 2018–2020 -hanke oli EHYT ry:n ja YAD ry:n valtakunnallinen yhteishanke, joka loppui 31.12.2020. Hankkeen tarkoituksena oli auttaa kannabista käyttäviä nuoria interventiomallin avulla kannabiksen käytön lopettamiseen tai vähentämiseen. Lopettamisen ja vähentämisen avulla nuoret saavat paremmat mahdollisuudet opiskeluun tai työelämään kiinnittymiseen.

“Lyhyesti sanottuna tarkoitus on tuottaa nuorille kannabiksen käyttäjille ja kokeilijoille tietoa ja oma-apuaineistoa. Olemme luoneet oma-apusivuston (kannabis.eu). Toisaalta tarkoituksena on ollut tuottaa ammattilaisille työkaluja ja välineitä kannabiksen käytöstä puheeksi ottamiseen sekä interventioihin”, Projektipäällikkö Kim Kannussaari EHYT ry:stä valaisee.

Sami Sorjonen YAD ry:ltä on ollut Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa projektityöntekijänä ja oma-apusivuston markkinoinnista vastaavana työntekijänä.

“Kannabiksesta tulee puhua nuorille samalla tavalla kuin alkoholista. Kannabis tulisi myös erottaa muista huumeista, sillä se tehoaa eri tavalla kuin esimerkiksi amfetamiini”, Kannussaari neuvoo.

“Kannabiksesta tulee puhua omana aineenaan”, Sami Sorjonen jatkaa. “Kun puhutaan yleisellä tasolla huumeiden käyttäjistä, tulisi miettiä, mitä se tarkoittaa. Se on laaja käsite”.

Kannabis voi tuottaa hyvää oloa – eikä sitä voi kieltää

Kim Kannussaari muistuttaa kannabiksen olevan yksi maailman megatrendejä, joten se pitäisikin ottaa puheeksi.

Kannussaaren ja Sorjosen mielestä nuorten käsitykset kannabiksen mahdollisista myönteisistä vaikutuksista tulee ottaa vastaan kuuntelemalla. Kannabiksella on ammattilaisten termein “toivottuja vaikutuksia”, kuten kaikilla päihteillä.

“Jotainhan sillä haetaan. Osa vaikutuksista on todistettuja. Se voi rentouttaa ja jollekin se voi auttaa sairauteen – tosin tämän todistaminen voi olla haastavaa, sillä se on subjektiivinen kokemus. Mutta jos käyttäjä sanoo, että siitä tulee hyvä olo, on sitä vaikea lähteä kieltämäänkään!”, Kannussaari avaa.

EHYT ry:n ja YAD ry:n ammattilaiset korostavat sitä, että kannabiksesta keskusteltaessa nuorten kanssa on tärkeää muistuttaa riskeistä sekä ennen kaikkea siitä, kuinka nuoret käyttäjät voivat suojautua riskeiltä.

“Aineesta itsestään pitää puhua sellaisenaan, vaikka sitten lastensuojelu ja poliisi tulisikin väliin. Siltikin pyritään ehkäisemään, että käyttäjälle tulee aineesta mahdollisimman vähän – tai ei lainkaan – haittoja”, Kim Kannussaari neuvoo.


Teksti ja kuva Esa Linna

Koko artikkeli luettavissa Nuorisotyö-lehden numerossa 3/2020.

Jaa