Kuva on Kauppakeskusnuorisotyön verkoston tapaamisesta, joka järjestettiin Hyvinkäällä 28.9.2018. Työntekijöitä seisomassa ja istumassa tapaamisessa.
Vertaiskehittämisverkostot ovat osaamiskeskus Kanuunan toiminnan kivijalka. Verkostojen tapaamiset siirrettiin verkkoon koronan takia noin vuosi sitten. Kuva on Kauppakeskusnuorisotyön verkoston tapaamisesta, joka järjestettiin Hyvinkäällä 28.9.2018.

Kanuuna on kunnallisen nuorisotyön asialla

Osaamiskeskus Kanuuna tarjoaa palveluitaan, kuten koulutuksia ja vertaisverkostoja, kaikille kuntien nuorisotyöntekijöille nimikkeisiin katsomatta. Palveluiden piiriin kuuluvat kaikki Suomen kunnat. Työtä kunnallisen nuorisotyön eteen tehdään kuluvalla osaamiskeskuskaudella kuuden eri toimijan yhteenliittymänä.

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen päätoteuttaja on Kanuuna-verkosto, joka perustettiin vuonna 2006 Turussa. Verkoston niukkojen resurssien säästämiseksi hallinnoinnin otti hoitaakseen Lahden kaupungin nuorisopalvelut. Kanuunan hallinnoijan rooli on seurannut Lahtea siitä saakka.

”Verkosto perustettiin vertaiskehittämisen areenaksi tilanteessa, jossa isompien kaupunkien nuorisotyöstä vastaavat halusivat vertaistukea usein hyvin yksinäiseen työhönsä pienen hallintokunnan edustajana oman kuntansa laajassa kokonaisuudessa. Nuorisotyöstä vastaavien oma verkosto on edelleen olemassa ja siitä käytetään nimeä Johtamisen verkosto. Nykyään se on yksi monista vertaiskehittämisverkostoistamme”, kertoo osaamiskeskuksen verkostopäällikkö Suvi Lappalainen.

Kanuuna-verkosto valittiin yhdeksi nuorisoalan osaamiskeskuksista ensin kaudelle 2018–2019 ja uudestaan kaudelle 2020–2023. Erona ensimmäisen ja toisen osaamiskeskuskauden välillä on se, että toisella kaudella työtä kunnallisen nuorisotyön hyväksi ryhdyttiin tekemään yhteenliittymänä. Kanuuna-verkoston hallinnoimassa yhteenliittymässä osatoteuttajina mukana ovat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Juvenia – nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Oulun kaupungin Koordinaatti, MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Nuorisotutkimusseura ry. Rahoituksen osaamiskeskukselle myöntää vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kehittäminen nousee kentältä

Vertaiskehittämisverkostot ovat osaamiskeskus Kanuunan toiminnan kivijalka. Verkostojen kautta kunnallisen nuorisotyön kentältä saadaan tietoa, jota osatoteuttajat voivat jalostaa ja hyödyntää nopeassa tiedontuotannossa ja tutkimuksissa. Verkostoilla on roolinsa myös laadunarviointityössä.

Verkostojen tapaamisissa eri työmuotojen ammattilaiset ympäri Suomen tapaavat toisiaan. Jakamalla kokemuksia ja toimivia käytänteitä omista kunnistaan he osallistuvat valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Ennen koronaa verkostotapaamiset järjestettiin vaihtuvilla paikkakunnilla ja kasvokkain, mutta viruksen leviämisen ehkäisemiseksi tapaamiset muutettiin verkkovälitteisiksi.

Tällä hetkellä työmuotokohtaisia verkostoja on kymmenkunta. Uusia verkostoja perustetaan tarvittaessa, sillä tavoitteena on, että mahdollisimman moni nuorisotyöntekijä löytäisi verkostoista omaa työtään tukevia vertaisareenoita.

”Verkostoista ja sähköisillä alustoilla toteutettavista vertaiskeskusteluryhmistä saa nopeasti katsauksen nuorisotyössä pinnalla oleviin teemoihin, ilmiöihin ja avoimen nuorisotyön moninaisuuteen”, sanoo Lappalainen.

Osaamiskeskus Kanuuna pyrkii vastaamaan kentältä verkostojen kautta esiin nouseviin tarpeisiin ja toiveisiin mahdollisimman ripeästi. Esimerkiksi koronakevään 2020 keskustelutuokiot Discordissa tavoittivat nopeasti satoja uuden edessä olleita nuorisotyöntekijöitä, jotka kaipasivat paitsi vertaisten kokemuksia, mutta myös lisäkoulutusta.

”Näissä Discord-keskusteluissa nousi esiin muun muassa koulutustarpeita, joista yksi liittyi jalkautuvaan nuorisotyöhön. Vastasimme pikaisesti järjestämällä Aseman Lapset ry:n kanssa verkkokoulutuksen, johon osallistui noin 150 nuorisotyöntekijää ympäri Suomen”, muistelee Lappalainen.

Lappalaisen mukaan koulutustarjonta on viimeisen vuoden aikana ollut muutoinkin runsasta, sillä osaamiskeskuksen osatoteuttajien kautta kuntien nuorisotyöntekijät ovat saaneet muun muassa nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin, päihteisiin, mielenterveyteen ja työhyvinvontiin liittyvää koulutusta.

Tällä kaudella osaamiskeskuksia on kuusi. Jokaisella osaamiskeskuksella on oma painopisteensä. Osaamiskeskus Kanuunan painopiste on nuorisotyö kunnissa.

Osaamiskeskukset muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden.

Lisätietoja Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunasta saa osoitteesta www.nuorisokanuuna.fi.

Artikkeli on julkaistu Nuorisotyö-lehden numerossa 1/2021.

Teksti: Petra Göös
Kuvat: Kanuunan arkisto

Jaa