Sinikka Haapanen metsäpolulla hymyilemässä kameralle

Kun sinä tulet tilaan, mitä tulee tilaan?

Hyvät nuorisotyön upeat kollegat tänä aikana!

Sinikka Haapanen, artikkelin kirjoittaja hymyilee kameralle
Sinikka Haapanen

Elämme syklistä aikaa. Muutokset seuraavat nopealla tahdilla toisiaan. Tehtävämme on luoda elämänuskoa ympärillemme, mutta miten se tapahtuu?

Pysähtymällä ja kuulemalla nuoria. Kiire ei saa ohittaa merkityksiä, jotka syntyvät työn sisällöstä. Kehittele nuorten kanssa uusia näkökulmia ja toiminnallisia ulottuvuuksia nuorisotyöhön. Kehitä myös itseäsi, ei vain tiedollisesti ja taidollisesti, vaan myös persoonallisesti olemaan se ihminen, josta nuori saa uskoa ja toivoa tulevaan. 

Kun sinä tulet tilaan, mitä tulee tilaan? Tuot mukanasi oman elinvoimasi. Kun nuori tulee tilaan, näe myös hänen olemuksensa kokonaisvaltaisesti ja ota hänet vastaan huomioiden, kuullen ja arvostaen.

Hallinnon ja johtajuuden ihmisille sanoisin, että arvostakaa ja osoittakaa arvostuksenne henkilökunnalle. Olkaa tietoisia, mitä ja miten he toimivat. Antakaa aikaa henkilökunnalle. Johtaminen painottuu näinä aikoina vahvasti ihmisten johtamiseen.

Sinikka Haapanen metsäpolulla hymyilemässä kameralle

Nuorisotyön ytimessä on ihmisen (niin nuoren kuin työntekijöiden ja esihenkilöiden) kokemus omasta arvostaan ja vapaudestaan. Ihminen luo arvoaan vuorovaikutussuhteissa, joten on tärkeää tiedostaa yhteyksien ja suhteiden merkitys. 

C. G. Jung sanoo ”Opetelkaa teorianne hyvin, mutta jättäkää ne syrjään, kun kosketatte elävän sielun ihmettä.”

Sinikka ”Sinttu” Haapanen

Toiminut nuorisotyön erilaisissa tehtävissä lähes 50 vuotta, vuodesta 1967 vuoteen 2015. Pisin työnantaja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, jossa työskenteli niin nuorisosihteerin, aluepäällikön kuin kulttuurisihteerin ja kulttuurisuunnittelijan tehtävissä.

Jaa