Miksi nuuskasta pitää välittää?

Nuuska näyttäytyy kaikenlaisten nuorten juttuna. Nuuska on erityisen haitallista kehittyvän nuoren terveydelle. Siksi nuuskattomuuden edistäminen kuuluu oleellisesti nuoren hyvinvoinnin, terveyden ja kasvun tukemiseen arjen eri toimintaympäristöissä.  

Peruskoulu- ja lukioikäisistä pojista nuuskaa päivittäin käyttää noin 7 prosenttia ja ammattiin opiskelevista pojista jopa 20 prosenttia. Myös tytöillä kokeilu ja käyttö ovat nousussa. Tyypillisesti nuuskaa kokeillaan 14-16-vuotiaana. Aikuisiällä aloittaminen on harvinaista. Siksi on sitä parempi, mitä useampi nuori saadaan pysymään erossa tupakkatuotteista nuoruusiän yli. 
 
Miksi nuuska sitten houkuttelee? Nuuskan käyttö koetaan mahdolliseksi lähes kaikkialla. Tuotekehittelyssä nuoret on huomioitu niin tuotteiden makuvalikoimassa kuin houkuttelevilla nuuskarasioilla. Myyntikiellosta huolimatta nuuskan saatavuus laittomilla markkinoilla on valitettavan hyvä. Osalle aikuisista nuuska on vielä vieras tuote ja sen käytön huomaaminen voi olla vaikeaa. Nuoret kokevatkin, että nuuskan käyttöön ei puututa samalla tavalla kuin tupakointiin. 

Nuuskan terveyshaitat eivät ole yhtä tuttuja kuin tupakan. Virheelliset käsitykset nuuskasta elävät tiukassa niin nuorilla kuin aikuisillakin. Nikotiinin aiheuttama nopea riippuvuus voi tulla yllätyksenä – satunnaiseksi kokeiluksi aiotusta käytöstä voikin tulla pitkäaikainen tapa, josta ei pääsekään helposti eroon. 

Nuorisotyöntekijä terveyskasvattajana  

Nuorisotyöntekijä on nuorelle tärkeä aikuinen. Vapaa-ajan ympäristöt kuten harrastustoiminta ja nuorisotyö toimivat itsenäistymisiässä oleville nuorille merkittävinä kasvuympäristöinä. Vanhemmat toivovatkin, että nuuskan käyttöä kontrolloitaisiin yleisesti tiukemmin kouluissa ja vapaa-ajan harrastuksissa, koska nuoret viettävät niissä suuren osan ajastaan. 

Nuorisotyöntekijän antama esimerkki on merkittävä nuuskan suhteen. Nuorisotyöntekijä voi tarjota nuorelle tervettä kehittymistä tukevan vapaa-ajan ympäristön, johon nuuskattomuus kuuluu osana laajempaa päihteettömyyden edistämistä. Nuorisotyöntekijän suhde nuoriin on usein välitön, mikä antaa mahdollisuuksia keskusteluun, kuulumisten kysymiseen ja nuoren hyvinvoinnista välittämiseen. Samoin nuorisotyöntekijällä on ainutlaatuinen tilaisuus viestiä nuorelle terveyden ja jaksamisen kannalta olennaisia asioita ja omalla toiminnallaan varmistaa, että nuorisotyön toimintaympäristö tukee tätä. 

Yhtenäiset pelisäännöt 

Nuorten muodostama yhteisö vaikuttaa niin hyvässä kuin pahassakin. Nuuskasta voi muodostua porukkaa yhdistävä asia nuuskanvälityksen tai käyttöön yllyttämisen kautta. Nuorisotilalla onkin tärkeää olla selkeät pelisäännöt myös nuuskasta, jotta kaikille on selvää, että nuuskaan suhtaudutaan kielteisesti ja nuorisotyön toimipaikoissa ja tapahtumissa ei sallita nuuskan käyttöä. Hyvä perusperiaate on se, että nuuskaan tulee suhtautua samalla tavalla ja yhtä tiukasti kuin tupakointiin.  

Mitä voin nuorisotyöntekijänä tehdä? 

Kannusta nuoria pysymään erossa niin nuuskasta kuin tupakastakin ja jo käyttäviä lopettamaan käyttö mahdollisimman pian. Tartu selkeästi niin havaitsemaasi nuuskan käyttöön kuin nuuskakulttuurin lieveilmiöihin kuten käyttöön painostamiseen tai nuuskan välittämiseen. 

Jos nuuskan käyttö nousee esille, keskustele nuoren kanssa. Paras tapa on varata rauhallinen aika ja hyödyntää puheeksioton mallia:  

  1. Kerro nuorelle, että olet huolissasi hänen nuuskan käytöstään ja siitä, miten se vaikuttaa hänen terveyteensä ja kehitykseensä. Kerro, että nuori on sinulle tärkeä.  
  2. Kerro, ettet hyväksy nuuskan käyttöä ja kertaa nuorisotoiminnassa olevat säännöt asiaan liittyen. Osoita kuitenkin, että hyväksyt nuoren.  
  3. Kysy nuorelta, tuntuuko hänestä, että hän on riippuvainen nuuskasta. Tarjoa tukesi lopettamiseen ja kysy, miten voisit olla avuksi. 

Nuuskan käytön lopettaminen ei aina ole helppoa, vaikka motivaatiota olisikin. Siksi on tärkeää tukea nuorta lopettamisessa. Tietoa ja tukea lopettamiseen saa mm. koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä verkkopalveluista (esim. Fressis.fi). 

Mitä jos itse käytän nuuskaa? 

Nuuskattoman ympäristön ylläpitämisessä ja esimerkin näyttämisessä viesti on vakuuttavin, kun itsekään ei tupakoi tai nuuskaa. Kuitenkin aikuisen kielteinen asenne suojaa nuorta aloittamasta myös silloin, kun aikuinen itse käyttää. Mikäli tupakoit, nuuskaat tai sähkötupakoit, älä tee sitä työtehtävissä tai nuorten nähden. Tuo ilmi, että suhtaudut nuorten tupakkatuotteiden käyttöön negatiivisesti etkä salli sitä nuorisotoiminnassa. 

Aikuisten tupakoinnin tai nuuskan käytön lopettamisen ja lopettamisyritysten kokemukset kiinnostavat ja motivoivat myös nuoria. Aikuinen saa tukea lopettamiseen esim. terveydenhuollosta ja maksuttomasta Stumppi-palvelusta. 

Lähteitä 

Venäläinen ym. 2019. Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa. 
Piispa 2018. Nuoret ja nuuska. 
Kouluterveyskysely, THL. www.thl.fi/kouluterveyskysely


Tiesitkö tämän nuuskasta? 

  • Nikotiini aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden. Nuoren kehittymässä olevat aivot ovat erityisen herkät riippuvuuden synnylle.  
  • Nikotiini muuttaa aivojen toimintaa ja haittaa niiden kehittymistä.  
  • Nuuskan käyttö näkyy nopeimmin suun terveydessä.  
  • Pitkäaikainen nuuskan käyttö rasittaa sydäntä ja voi lisätä riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen ja tiettyihin syöpiin. 

Lisätietoa nuuskasta

NikEdu.fi tietoa, materiaaleja ja työkaluja aikuisille tupakkatuotteista 
Fressis.fi tietoa nuorille nuuskasta ja terveellisistä elintavoista 
Röökikroppa.fi tietoa nuuskan vaikutuksista elimistössä 
Stumppi.fi tukea lopettamiseen aikuisille 


Teksti Heidi Löflund-Kuusela, Syöpäjärjestöt 
Kuva Syöpäjärjestöt, Nuuska ei näy -kampanja 

Artikkeli on julkaistu Nuorisotyö-lehden numerossa 1/2020.

Jaa