Nuori Kulttuuri Festival sähköistää Kuopion toukokuussa

Nuori Kulttuurin seuraava valtakunnallinen festivaali järjestetään Kuopiossa 25.–27.5.2023. Kyseessä on monitaiteinen nuorten tapahtuma, joka koostuu muun muassa nuorten esityksistä, työpajoista, keskustelutilaisuuksista ja kulttuurisen nuorisotyön verkoston ohjelmasisällöistä. Tapahtuma on tarkoitettu yli 13-vuotiaille nuorille ja se kerää toukokuussa Kuopioon yli tuhat taiteesta kiinnostunutta kävijää.

Uusi toteutustapa madaltaa mukaan lähtemistä. Tapahtumassa avataan portteja useammalle taidelajille ja genrelle, sekä kolkutellaan uudenalaisia taiteen tekemisen muotoja. Aiemmat aluetapahtumien kautta tehdyt valinnat ovat jääneet historiaan ja tilalle on noussut nuorten oma aktiivisuus ja kiinnostus päästä mukaan osaksi tapahtumaa.  

Nuoret sekä yhteistyökumppanit tukirankana 

Festivaali toimii kehittämisen alustana uusille ideoille ja kokeiluille. Nuori Kulttuuri tarjoaa mahdollisuuksia niin nuorille harrastajille kuin paikallisille taiteen ja kulttuurin toimijoille sekä valtakunnallisille järjestöille.  

Tapahtuman yksi huippukohdista on Nuori Kulttuuri LIVE-lähetys. LIVE-lähetyksessä nähdään Digistagen kautta tulleita nuorten esityksiä, palkitaan ja jaetaan tunnustuksia hienoista suorituksista sekä nähdään nuoria kiinnostavia artisteja esiintymässä. Kuopion tapahtumassa päästään kokemaan myös mistä nuoret haluavat juuri ensi keväänä keskustella päättäjien, ammattitaiteilijoiden ja poliitikkojen kanssa. Nuori Kulttuuri Talks on nuorten suunnittelema ja toteuttama keskusteluareena kulttuuri- ja taideharrastamisen hyvinvointivaikutuksista. 

Kulttuurisen nuorisotyön toimijat eri puolilta Suomea luovat omilla sisältökokonaisuuksillaan festivaaleille tukirangan. Kuopioon sisältöä on suunnittelemassa tällä hetkellä jo 29 eri toimijaa. Laaja ja motivoitunut sidosryhmä vahvistaa monipuolisuutta, ja samalla myös tapahtuman merkittävyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.  

Kuopiossa on toiminnalle huikeat puitteet erilaisilla kulttuuriareenoilla ja ennakkoluulottomalla asenteellaan festivaalia ja nuoria kohtaan. Kuopion kaupunki toimii tapahtuman pääyhteistyökumppanina ja on näin omalta osaltaan avain onnistuneeseen tapahtumaan. 

Tervetuloa toukokuussa Kuopioon! 

www.nuorikulttuuri.fi

Jaa