Nuorisoasiainneuvos Taisto Kärkkäinen In Memoriam

Taisto Kärkkäinen. Kuva: Väinö Sinervo, 2008

Ministeri Jaakko Numminen kirjoittaa Muistelmissaan Sivistys-Suomen synty: ” Nuorisotoimiston päällikkönä palveli pitkään liikunnanohjaajan, nuoriso-ohjaajan ja sosionomin tutkinnon suorittanut Taisto Kärkkäinen (s. 1932). Hän saapui Kangasniemen kunnan, Kouvolan kaupungin ja Kymenläänin nuorisotyölautakunnan sihteerin tehtävien kautta pääkaupunkiin valtion nuorisotyölautakunnan sihteeriksi vuonna 1961 ja siirtyi opetusministeriön ylimääräiseksi esittelijäksi vuonna 1967 sekä edelleen nuorisotoimiston osastopäälliköksi vuosiksi 1973-1992.”

Tällaisen virkauran perusteella Kärkkäinen tunsi maan nuorisotyön kuin omat taskunsa. Hänen virkavuosiensa aikana maahan luotiin sekä valtiollinen että kunnallinen nuorisohallinto, läänien ja kuntien nuorisolautakunnat ja nuorisosihteerien virat. Taitavasti Taisto Kärkkäinen ohjasi koko maan laajuista prosessia. Kaikessa työssään hän oli asiallinen ja pidättyväinen – ehdottoman korrekti. Näin hän vältti synnyttämästä intohimoja vaikealla hallinnon alalla, jolla oli laaja kosketuspinta kansalaistoimintaan. Taisto Kärkkäinen oli kansliapäällikön näkökulmasta katsoen mallivirkamies ja ansaitsee alansa uranaukaisijana paikkansa maan hallintohistoriassa.

Taisto Kärkkäinen tahtoi myös nostaa esiin ja kehittää kulttuuria ja taidetta nuorten elämässä. Nuorison Taidetapahtumaa emme voi ohittaa, kun muistelemme Taiston uraa. Taidetapahtuma on vuosittain järjestettävä kuntien, läänien ja valtakunnan tason nuorison taideharrastusten katselmus. Maan parhaat ammattitaiteilijat arvioivat jokaisen esityksen antaen nuorille palautetta kehittää lahjakkuuttaan ja harrastustaan. Tuhansia nuoria osallistuu vuosittain tähän toimintaan. Näin tapahtuu yhä edelleen ja tapahtumaa on kehitetty toimintaympäristön muutosten mukaisesti.

Valtiollisen nuorisotyön kansainvälinen toiminta hoidettiin valtion nuorisoneuvoston toimesta. Tarkoituksena oli luoda nuorten kansalaistoiminnan avulla yhteys kaikkiin suuriin kulttuureihin. Kärkkäisen virkavuosina sopimusyhteydet luotiin kaikkiaan 19 maahan. Taistolle ehkä rakkainta oli yhteistyön nopea kehittäminen uudelleen itsenäistyneen Viron veljeskansan kanssa.

Nuorisotyöhön liittyy asenne olla sydämestään mukana siinä mitä tekee. Taisto Kärkkäisen asenne välittyi aidosti sydämensivistyksenä ja eettisyytenä. Hän toimi rohkeasti tasa-arvon puolesta nähden ratkaisuja ongelmien sijaan. Tämä asenne näkyi Taistossa sekä työtoverina, esimiehenä että yhteis-työkumppanina.
Neljän vuosikymmenen ajan Taisto Kärkkäinen antoi kasvot valtion nuorisotyölle. Nämä luotettavat kasvot tunnettiin jokaisessa kunnassa, lääninhallituksessa, valtioneuvostossa ja myös maan ylimmässä johdossa.

Taistoa ja hänen elämäntyötään lämpimästi muistaen
Olli Saarela, Sinikka Haapanen, Elna Hirvonen

Kirjoittajat ovat Taiston työtovereita, yhteistyökumppaneita ja ystäviä.

Jaa