Humakin Jyväskylän tiimivastaava Minna Rajalin ja tuleva Humakin tuntiopettaja Rosa-Maria Tuisku
Humakin Jyväskylän tiimivastaava Minna Rajalin ja tuleva Humakin tuntiopettaja Rosa-Maria Tuisku. Kuva: Maarit Honkonen-Seppälä

Opiskeluvaikeudet, yksinäisyyden tuntemus, taloudelliset haasteet

Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL) julkaisi viikko ennen juhannusta ensimmäiset tiedot vuoden 2021 korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta (KOTT). Covid-19-pandemia on lisännyt korkeakouluopiskelijoiden haasteita opiskelujen ja elämänhallinnankin suhteen. KOTT-tutkimuksen ennakkotiedoista selvisi, että jopa 70 prosenttia 18–26-vuotiaista korkeakouluopiskelijoista kokee, että opiskelu on vaikeutunut koronaepidemian aikana.

Yksinäisyys koskettaa kaikkia, erityisesti nuorempia

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut siirtyivät etäopetukseen vuosi sitten maaliskuussa. Toisissa korkeakouluissa kaikki opinnot on tehty etänä ja diginä, osassa on pystytty opiskelemaan myös yhdessä. Etäopiskelun lisääntyessä myös opiskelijoiden yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet niin yliopisto- kuin myös ammattikorkeakouluopiskelijoilla. ”Yli puolet korkeakouluissa opintojaan suorittavista kertoo yksinäisyyden tunteen lisääntyneen. Yksinäisyys koskettaa etenkin 18–22-vuotiaita yliopistossa opiskelevia naisia, joista jopa kolme neljästä on kokenut yksinäisyyttä aiempaa enemmän”, kerrotaan THL:n tutkimuksessa.

Yhdessä suunnitellen ja toteuttaen

”KOTT-tutkimuksen ennakkotiedot ovat karua kertomaa ja omien opiskelijapalautteiden kautta niin totta. Valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikuntapoliittisessa selonteossa lukee, että korkeakoulujen opiskeluympäristöjä on kehitettävä liikunnallisuutta tukeviksi esimerkiksi luentosalien seisomatasojen kautta, lähiliikuntapaikkoja on lisättävä ja korkeakoululiikunnan näkyvyyttä, asemaa ja yhteisöllistä roolia on tuettava”, kertoo Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän tiimivastaava Minna Rajalin. Rajalin kiittää samalla kaikkia Keski-Suomen alueen korkeakouluja. ”Vastaamme haasteeseen yhdessä, sillä haimme ja saimme 1.6. alkaen OKM:stä Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hankkeelle rahoituksen. Näin pystymme lisäämään korkeakouluissamme yhteisöllisyyttä, toiminnallisuutta, arkiliikuntaa ja toivottavasti hyvinvointia.”

Humakin Jyväskylän tiimivastaava Minna Rajalin yhdessä tulevan Humakin tuntiopettaja Rosa-Maria Tuiskun kanssa kokeilemassa yhteisöllisiä ja liikunnallisia harjoitteita.
Useiden korkeakouluopiskelijoille tehtyjen hyvinvointikartoitusten tuloksista tulee esille vahvasti, miten opiskelijoiden mielen hyvinvointi on heikentynyt, väsymys, paikallaanolo ja istuminen on lisääntynyt ja fyysinen aktiivisuus vähentynyt. Humakin Jyväskylän tiimivastaava Minna Rajalin yhdessä tulevan Humakin tuntiopettaja Rosa-Maria Tuiskun kanssa kokeilemassa yhteisöllisiä ja liikunnallisia harjoitteita. Kuva: Maarit Honkonen-Seppälä

Aktiivisen hyvinvoiva

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -kehittämishanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Yhteistoteuttajina toimivat Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellinen tiedekunta, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Ilmasotakoulu. ”Tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme kaikki alueen neljä korkeakoulua saman hankkeen äärellä. Aihekin on niin tärkeä ja ajankohtainen. Elokuussa jatkamme tästä opiskelijoidemme kanssa”, tiivistää Rajalin.

Yli 6000 opiskelijan kokemukset

KOTT-tutkimuksen on vuodesta 2000 alkaen tehnyt Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö YTHS, mutta nyt siitä vastaa THL yhdessä KELAn kanssa. Tutkimukseen kutsuttiin mukaan 12 000 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vastaajia oli yli 6000. Lisää tietoa muun muassa KOTT-tutkimuksesta löytyy THL:n sivuilta.

Infoa Liikkuva opiskelu -ohjelmasta, jonka kanssa Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hanke tekee yhteistyötä, löytyy osoitteesta https://www.liikkuvaopiskelu.fi/fi

Kirjoittaja Maarit Honkonen-Seppälä (FM, KM) toimii Humakissa lehtorina ja on hankkeessa Humakin edustajana.

Jaa