Ukrainalaiset pajanuoret askartelemassa pöydän ääressä
”Se on paras paikka tässä kaupungissa, mahdollisesti koko maassa, ja ehkä koko maailmassa” on ukrainalaisen nuoren lausunto Kansalaistoiminnan keskus Matarassa sijaitsevasta Jyväskylän kaupungin Taidetyöpajan yhteydessä toimivasta Aurinkopajasta.

”Se on paras paikka tässä kaupungissa, mahdollisesti koko maassa, ja ehkä koko maailmassa”

Otsikko on uunituoreen yhteisöpedagogi (AMK) Riikka Kalevon opinnäytetyöstä. Virke on paljon puhuva, eikä pelkästään sen takia, että sen on lausunut ukrainalainen nuori. ”Olin Jyväskylän kaupungin Taidetyöpajan yhteydessä toimivalla Aurinkopajalla syksyllä 2022 tekemässä opintoihini liittyvää viimeistä harjoitteluani. Huomasin jo harjoitteluni aikana työpajatoiminnan tärkeyden ja halusin antaa äänen ukrainalaisille pajanuorille”, kertoo Kalevo ja jatkaa, että ukrainalaisten nuorten kotoutumisesta on vielä varsin vähän ehditty tehdä tutkimusta.

Opinnäytetyö opettavainen kokemus

Maaliskuussa 2023 yhteisöpedagogiksi (AMK) valmistunut Riikka Kalevo (23) on alun perin kotoisin Savon sydämestä Leppävirralta, mutta muutto opiskelujen perässä toi hänet Jyväskylään. ”Yhteisöpedagogiopinnoissa olen oppinut monia asioita järjestö- ja nuorisotyöstä. Päällimmäisenä tulee mieleen yksilön osallisuuden ja toimijuuden tukeminen sekä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan vaikutus toisiin. Muita tärkeitä asioita, joita olen oppinut niin opintojaksoilla kuin harjoitteluissa ovat dialogisuus, verkostotyöskentely sekä monikulttuurisessa yhteisössä toimiminen. Työharjoittelut ovat olleet mielestäni tärkein osa opintoja.”

”Tein opinnäytetyöni ukrainalaisten pakolaisten kokemuksista Nuorten taidetyöpajalla Jyväskylässä. Opinnäytetyöni tilaajana toimi Jyväskylän kaupungin ja Aluehallintoviraston rahoittama hanke Ukrainasta saapuvien pakolaisten sosiaalinen vahvistaminen työpajatoiminnan avulla. Hanketta toteutetaan Jyväskylän nuorisopalveluiden Nuorten taidetyöpajalla Aurinkopaja -nimisellä työpajalla”, kertoo Kalevo taustoja ja tiivistää, että opinnäytetyö oli kokonaisuudessaan todella opettavainen kokemus. ”Opinnäytetyöprosessin aikana opin kaksisuuntaisesta kotoutumisesta, työpajatoiminnasta, ukrainalaisesta kulttuurista sekä tietenkin tutkimuksellisesta kehittämistoiminnasta. Kielelliset asiat olivat myös olennainen osa opinnäytetyöni toteutumista, sillä aineiston keruussa käytettiin suomea, englantia ja venäjää. Yhteiskunnallisesti ajankohtaisen sekä itselleni tärkeän asian parissa työskentely teki opinnäytetyön tekemisen mielekkääksi.”

Kotoutuminen edistyy taidetyöpajalla

”Opinnäytetyöni tuloksista voi todeta Aurinkopajan toimivan sosiaalista vahvistamista sekä kotoutumista edistävänä ympäristönä ja toukokuussa 2022 aloitetun hankkeen tavoitteiden toteutuvan. Opinnäytetyötäni tullaan käyttämään tilaajan puolesta ainakin Ukraina-hankkeen loppuraportissa sekä tulevan “Maahanmuuttaneiden nuorten sosiaalinen vahvistaminen työpajatoiminnan avulla” -jatkohankkeen perehdytyksessä ja suunnittelussa”, kertoo Kalevo ja iloitsee, että työstä on hyötyä myös jatkossa.

”Aurinkopajaharjoittelun aikana sain kokemusta muun muassa hanketyöskentelystä, monikulttuurisesta ohjaamisesta, toiminnallisista menetelmistä ja työpajatoiminnasta. Nämä opit innostivat minua tekemään opinnäytetyöni Aurinkopajalle” jatkaa Kalevo ja kannustaa opiskelukavereitaan tarttumaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja nuorisotyöllisiin ilmiöihin opinnäytetyöopinnoissa.

Riikka Kalevon opinnäytetyön ”Se on paras paikka tässä kaupungissa, mahdollisesti koko maassa, ja ehkä koko maailmassa”: ukrainalaisten pakolaisten kokemuksia Nuorten taidetyöpajalla voi lukea osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/791196

Lisää tietoa Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden Taidetyöpajasta Ukrainalaisten nuorten Aurinkopajasta saat lisää infoa sosiaalisen median kanavilta tai Aurinkopajan sivulta. 1.4.2023 alkaen Aurinkopaja on avoinna kaikille vähän tai ei lainkaan suomea puhuville maahan muuttaneille nuorille (mukaan lukien turvapaikanhakijat).

Teksti: Maarit Honkonen-Seppälä, Humakin lehtori

Kuvat: Aurinkopajan Instagram

Jaa