Kuvassa lukee: Ammattiaikuiset - kukaan ei kasva yksin

Teemapäivä tekee nuorisotyön ammattilaisia näkyviksi

Nuorisotyön ammattilaisten eli ammattiaikuisten päivää vietetään perjantaina 3. kesäkuuta. Teemapäivällä halutaan kertoa, kuinka monipuolista nuorisotyö on ja kuinka erilaisissa ympäristöissä sitä tehdään.

Ulospäin nuorisotyön ammattilaisten arki voi näyttää nuorten kanssa hengailulta, mutta pintaa raaputtamalla löytää kahvikuppien, pingispöydän ja Discord-kanavan takaa koulutetun ammattilaisen. Suomalaisissa kunnissa nuorisotyötä tekevät ovat nimittäin kasvun ja nuoruuden asiantuntijoita, joiden työnä on huolehtia nuorten hyvinvoinnista ja siitä, ettei kukaan joutuisi kasvamaan yksin.

”Toisinaan vieläkin törmää harhaluuloon, jonka mukaan nuorisotyöntekijät toimivat nuorten kanssa harrastuspohjalta. Nuorisotyö nähdään usein muuna kuin asiantuntijatyönä, mutta käytännössä kaikilla nuorisotyön ammattilaisilla on jokin kasvatusalan tutkinto”, kertoo verkostopäällikkö Suvi Lappalainen Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunasta.

Nuorisotyötä kunnissa tekevät ovat useimmiten koulutukseltaan joko yhteisöpedagogeja tai nuoriso- ja yhteisöohjaajia. Näiden lisäksi työtä tekee sosionomeja sekä erilaisia toisen asteen tutkintoja opiskelleita ammattilaisia. Alalla hyödynnetään myös tuntityöntekijöinä eri alojen osaamista esimerkiksi kädentaidoissa, musiikissa, taideaineissa ja liikunnassa.

Ammattina aikuisuus, tehtävänä olla luotettava

Nuorisotyön ammattilaisten tehtävä on olla nuorille turvallinen ja luotettava aikuinen. He kohtaavat, tukevat ja opastavat nuoria siellä, missä nuoret ovat: kaduilla, rannoilla, raiteilla, ostoskeskuksissa, nuorisotaloilla, kouluilla ja verkossa. Ammattilaisilla on keinoja ja menetelmiä toimia nuorten kanssa erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Kun Suvia pyytää listaamaan taitoja, joita nuorisotyöntekijä tarvitsee päivittäisessä työssään, on lista pitkä. Yksi tärkeimmistä on työssä kehittynyt taito tunnistaa positiivisia ja negatiivisia ryhmäilmiötä sekä osaaminen työskennellä niiden parissa: ”Nuorisotyön ammattilaisen harjaantunut katse tunnistaa herkästi esimerkiksi koulun pihalla vaivihkaisen ulosjättämisen ja kiusaamisen.”

Aivan kuten muissakin ammateissa, koulutus on perusta ja lopullinen ammattitaito opitaan työtä tekemällä. Nuorten maailman uusiin ilmiöihin tarttuminen vaatii jatkuvasti uusia työkaluja, ja nuorisotyön ammattilaiset lisäkouluttautuvatkin koko ajan.

”Nuorille työntekijöiden koulutuksella ei ole merkitystä, ja kaikkien nuorisotyötä tekevien tärkein osaaminen on nuorten kunnioittava kohtaaminen. Nuorisotyön tekijä lähestyy nuorta nuorena ja aina vahvuuksien kautta, ei ongelmien tai diagnoosien kautta”, Suvi sanoo.

Ammattiaikuisten päivää vietetään 3. kesäkuuta

Toista kertaa järjestettävällä ammattiaikuisten päivällä halutaan nostaa esiin nuorisotyön ammattilaisten tekemä arvokas kasvatustyö. Valtakunnallista teemapäivää vietetään perjantaina 3. kesäkuuta koulujen päättäjäispäivän aattona, joka on yksi nuorisotyöntekijöiden kiireisimmistä työpäivistä.

Ammattiaikuisten päivässä voi olla mukana osallistumalla Facebook-tapahtumaan sekä jakamalla sosiaalisessa mediassa julkaisun päivän vietosta. Teemapäivän taustalla on Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna. Lisätietoja tapahtumasta saa osoitteesta ammattiaikuiset.fi.

#Kukaaneikasvayksin #ammattiaikuiset #nuorisotyökunnissa #nuorisotyö #ammattiaikuistenpäivä

Jaa