Terne Apre -työntekijät Jari Faltin, Mertsi Berg ja Angelica Vironen katsovat kameraan kauppakeskuksessa.
Terne Apre -toiminta on vahvistanut romaninuorten kulttuurituntemusta, jolloin myös nuorten itsetunto romaneina on vahvistunut, Jari Faltin, Mertsi Berg ja Angelica Vironen kertovat. Kuva: Valfrid Åkerlund

Terne Apre – romaninuorille kohdennettua ja jalkautuvaa katutyötä

Romano Mission Terne Apre – Nuorten vuoro -projekti kartoittaa romaninuorten tarvitsemaa tukea, neuvontaa ja ohjausta. Terne Apre on käytännössä jalkautuvaa katutyötä ja sen kohderyhmänä on pääkaupunkiseudun 13-29 -vuotiaat romaninuoret. Työntekijät kohtaavat nuoria siellä missä nuoret liikkuvat muutenkin. Toiminta sai alkunsa vuonna 2017.

“Pääkaupunkiseudulla vuonna 2017 eri toimijat pyysivät Romano Missio Ry:ltä apua romaninuorten kanssa ja lisäksi huoli nousi myös romanivanhempien keskuudessa romaninuorista. Teemme nykyisin vahvasti yhteistyötä pääkaupunkiseudulla toimivien nuorisotoimijoiden kanssa, muun muassa jalkautumalla heidän kanssaan”, kertovat projektin työntekijät Angelica Vironen, Jari Faltin ja Mertsi Berg.

“Kohtaamme nuoret yksilöinä ja heidät myös huomioidaan, heitä kuunnellaan sekä heitä osallistetaan toiminnan suunnittelussa, kuten esimerkiksi pienryhmien sisältöjen sekä retkien suunnittelussa.”

Projektissa säännöllistä on pienryhmätoiminta, joissa romaninuorten itsetuntoa parannettu mahdollistamalla heille onnistumisen kokemuksia. [Rivityskohta]

“Terne Apre -toiminnassa autetaan nuoria saavuttamaan tavoitteitaan ja huomaamaan, että he pystyvät toteuttamaan tavoitteitaan ja että heistä on siihen. Lisäksi rohkaisemme nuoria käyttämään taitojaan ja omia vahvuuksiaan”.

“Lisäksi pienryhmissä on vahvistettu romaninuorten kulttuurituntemusta ja sitä kautta heidän itsetuntonsa romaneina on vahvistunut”, työntekijät avaavat toiminnan sisältöä.

Nuorille tarjotaan yhdistyksen puitteissa esimerkiksi työpaikkoja ja TET-harjoittelupaikkoja.

“Samalla nuoret tajuavat, että he osaavat asioita, joita työelämässä vaaditaan”.

kuva: Valfrid Åkerlund

Nuoret ja vanhemmat ovat tyytyväisiä projektiin

Vuosille 2018 – 2021 projektiin on saatu rahoitusta STEAlta. Tätä ennen Oikeusministeriö rahoitti projektin pilottihanketta.

Angelica, Jari ja Mertsi kertovat nuorten olevan tyytyväisiä projektissa tapahtuvaan työhön.

“Romaninuorista on tuntunut hyvältä, että joku haluaa auttaa heitä, heidän omissa asioissaan. Muilta nuorilta on puolestaan tullut palautetta työn tärkeydestä”.

Myös vanhemmat ovat kiinnostuneita Terne Apre -projektissa tapahtuvasta työstä ja he kyselevät oma-aloitteisesti lisätietoja.

“Projektin työntekijät koetaan luotettaviksi aikuisiksi vanhempien keskuudessa. Teemme myös hieman nuorten perheiden kanssa työtä. Toimimme esimerkiksi kulttuuritulkkeina lastensuojelupalavereissa.”

“Kolmen vuoden aikana olemme pystyneet esimerkiksi tukemaan romaninuoria 2. asteen koulutusten aloittamisessa ja myös tukeneet heitä opiskelussa matkan varrella. Suurin osa heistä on valmistunut ammattiin ja osa myös työllistynyt projektin aikana”, työntekijäkolmikko valaisee onnistumisista matkan aikana.

Nuoret ylös

Terne Apre tulee Suomen romanien romanikielestä. Se tarkoittaa: “nuoret ylös”.

“Nimi oli alun perin käytössä meidän pilottihankkeessa ja jäi käyttöön myös projektille”.

Angelica Vironen, Jari Faltin ja Mertsi Berg muistuttavat nuorisoalan työntekijöitä ja alaa opiskelevia kohtaamisen tärkeydestä, sekä siitä, kuinka nuori tulisi kohdata.

“Kohdataan nuori ensiksi ihmisenä ja vasta sen jälkeen huomioidaan nuoren tausta tai kulttuuri. Romaninuoren kohtaamisessa ei tarvitse olla siis romanikulttuurin asiantuntija, vaan ihmisläheinen kohtaaminen on erittäin hyvä alku kohtaamiselle.”

“Romaninuorilta tulee nuorisotaloista erittäin positiivista palautetta, kuinka heidät otetaan vastaan ja lisäksi huomioidaan nuorisotaloilla”.

Kuvat: Valfrid Åkerlund

Artikkeli on julkaistu Nuorisotyö-lehden numerossa 2/2021. Tilaa Nuorisotyö-lehti täältä.

Jaa