Teemavuoden lanseeraus Eurooppa-päivänä 9.5 Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Keskustelemassa eurooppalaisuudesta Annika Kola, Eetu Jacklin, Maria Mäkinen, Meeri Toppinen ja Ahmed Duale. Moderaattorina komissaari Jutta Urpilainen ja juontajana Sandra Strömberg.

Terveisiä Euroopan nuorison teemavuodesta!

Tiesithän, että vuosi 2022 on Euroopan nuorison teemavuosi? Euroopan komission aloitteesta nimetyn teemavuoden tavoitteena on kiinnittää huomiota nuorten yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja hyvinvointiin sekä tunnustaa Euroopan nuorison merkitys paremman – vihreämmän, osallistavamman ja digitaalisemman – tulevaisuuden luomisessa. Pandemian ikävät vaikutukset ovat kohdistuneet nuoriin monin tavoin raskaasti ja nyt on aika voimaannuttaa heitä ja antaa heille eväitä tarkastella tulevaisuutta myönteisessä valossa.

Euroopan nuorison teemavuoden tunnus

Kenelle teemavuosi on tarkoitettu?

Teemavuotta tehdään yhdessä eri puolilla Eurooppaa ja se on tarkoitettu kaikille nuorille ja nuorten parissa toimiville, sektorista riippumatta. Suomessa Opetushallitus on nimitetty teemavuoden kansalliseksi koordinaattoriksi. Tehtävänämme on muun muassa järjestää ja kannustaa muita järjestämään tapahtumia sekä viestiä ja raportoida vuodesta. Vuoden aikana on luvassa paljon erilaista toimintaa, johon on helppo tulla mukaan.

Mitä vuoden aikana tapahtuu?

Teemavuosi lanseerattiin virallisesti Eurooppa-päivänä 9.5 ja Suomessa lanseeraus tapahtui Helsingin Keskustakirjasto Oodissa, jossa järjestimme nuorten paneelikeskustelun teemalla Nuoret, arvot ja EU – Mitä eurooppalaisuus meille merkitsee? Keskustelun moderoi komissaari Jutta Urpilainen. Lanseerauksen jälkeen toiminta on käynyt vilkkaana. Olemme mm. osallistuneet nuorisoalan tapahtumiin, tuoneet nuorten ääntä esiin sosiaalisessa mediassa, keränneet nuorten visioita Euroopasta suoraan Euroopan komissiolle ääniviestien avulla, mahdollistaneet nuorten omia projekteja Nuoret, arvot ja EU-tapahtumatuen kautta sekä osallistuneet Eurooppa-foorumiin kahdella nuorten ideoimalla paneelikeskustelulla. Syksyllä on tulossa nuorten ja päättäjien välisiä dialogitapahtumia, asiantuntijoille suunnattuja pyöreän pöydän keskusteluja, nuorten toteuttama sosiaalisen median kampanja, osallistuminen Kuntamarkkinoille ja koulutuskiertue Studentum Roadshow:hon sekä paljon muuta.

Nuorten ohjausryhmä

Opetushallituksen tiimin tukena tekemässä teemavuotta on nuorten ohjausryhmä. Ryhmään kuuluu 11 nuorta (16–29-vuotiaita) jotka edustavat eri tahoja ja taustoja. Yksi heistä on Havu Pärnänen, 23, nuoriso- ja yhteisöohjaaja ja tuleva yhteisöpedagogi Kuopiosta. Havu on osallistunut Europeers-toimintaan, jonka kautta hän sai tiedon ohjausryhmästä ja päätti lähteä mukaan.

”Ohjausryhmässä olen saanut olla mukana suunnittelemassa ja kertomassa omia ideoitani ja mielipiteitäni muiden ryhmäläisten kanssa, esimerkiksi Eurooppa-foorumin keskustelujen suunnittelussa. Olin mukana Nuorten osallistumisen henkilökuvia-somekampanjassa, jossa avasin ajatuksiani ohjausryhmässä olemisesta, sekä ollut mukana elokuun Nuoret, arvot ja EU-tapahtumatuen valintaraadissa. Kaikki kokemukset ovat olleet uusia, ja erityisesti valintaraadissa mukana oleminen oli opettavaista ja antoi käsityksen siitä, mitä asioita valintoja tehdessä otetaan ja tulee ottaa huomioon. Muiden ohjausryhmäläisten into ja ideat ovat myös olleet inspiroivia.”

”Mielestäni on hienoa, että teemavuotta on mukana tekemässä nuorten ohjausryhmä, sillä koen nuorilta nuorille periaatteen tärkeänä. Kun mukana on moninainen joukko nuoria, on todennäköistä, että yhä useampi nuori voi nähdä itsensä ja mielipiteensä edustettuna. Nuorten konkreettinen mukana oleminen ja siitä viestiminen lisää varmasti yhä useamman nuoren uskallusta vaikuttaa. Nuoria pitäisi yleisestikin kuunnella ja ottaa mukaan päätöksentekoon, sillä muuten moni hyvä idea ja ajatus voi jäädä kuulematta. Maailma muuttuu ja asiat menevät eteenpäin, ja lähtökohtaisesti kaikki päätökset vaikuttavat nuoriin – nyt tai tulevaisuudessa. Mahdollisuus tuoda äänensä kuuluviin nuorena lisää varmasti intoa olla aktiivisesti vaikuttamassa asioihin pidemmälläkin aikavälillä. Toivon että Euroopan nuorison teemavuosi antaa jokaiselle jotakin. Ehkä kuuluvuuden tunnetta, ajatuksia ja rohkeutta olla mukana vaikuttamassa asioihin omana itsenään, itselle mieluisella tavalla.”

Teemavuosi kutsuu kaikki nuorten kanssa tavalla tai toisella toimivat mukaan Euroopan nuorisovuoden Awards – Suomen parhaat osallistajat -kilpailuun!

Suomen parhaat osallistajat -kilpailu on lanseerattu, jotta osaaminen nuorten osallistamisen saralla Suomessa pääsee esiin. Kilpailussa etsitään nimensä mukaisesti Suomen parasta nuorten osallistamisen mallia ja samalla kartoitetaan osallistamisen hyviä käytäntöjä sekä kannustetaan toimijoita kehittämään omaa toimintaansa. Jos organisaatiossanne otetaan vakavasti nuorten osallistaminen, olette kenties luoneet uusia nuorten kuulemisen tapoja tai teiltä löytyy yllättäviäkin tilanteita ja paikkoja, joissa nuoret pääsevät vaikuttamaan, haluamme kuulla teistä! Miksi kilpailuun kannattaa osallistua? Koska kilpailuun osallistuminen tuo näkyvyyttä omalle organisaatiolle ja motivoi kehittämään toimintaa edelleen. Kilpailun 10 finalistia kutsutaan opintomatkalle Brysseliin ja heidän osallistamismalleistaan viestitään Euroopan nuorison teemavuoden toimesta. Kilpailun lopullinen voittaja saa näkyvyyttä, mainetta ja kunniaa sekä Suomessa että Euroopassa. Osallistuminen vaatii vain hyvän osallistamisen mallin!

”Suomessa on valtavan paljon osaamista nuorten kuulemisessa ja osallistamisessa. Monessa suhteessa suomalainen nuorisotyö on hyvin pitkällä osallistavien menetelmien ja prosessien kehittämisessä ja käytössä. Halusimme tällä kilpailulla nostaa esiin tätä osaamista ja saada toimijat myös innostumaan omasta tekemisestään. Kilpailun kautta haluamme samalla tuoda esiin nuorisotyön ja nuorisotyöntekijöiden roolia ja asiantuntemusta nuorten osallisuuden ja demokraattisten taitojen vahvistamisessa”, toteaa Anna Peltoniemi, teemavuoden projektipäällikkö.

Tulevaisuus on nyt. Tehdään se yhdessä! Tule siis mukaan Euroopan nuorison teemavuoteen!

Lisätietoa teemavuodesta ja kilpailusta

Projektipäällikkö Anna Peltoniemi | anna.peltoniemi@oph.fi
www.oph.fi/euroopan-nuorison-teemavuosi
Instagram: @euroopan_nuorison_teemavuosi


Teksti Jenny Ekblad, projektisuunnittelija
Kuva Pekko Korvuo

Jaa