Keski-Suomen nuorisotyön verkostolaisia istumassa, takaa kuvattuna Keuruulla nuorisotilassa.
Keski-Suomen nuorisotyön verkostolaiset kokoontuivat Keuruulle toukokuun lopussa. Menossa nuorisotila Kipinässä oli mukana myös Järjestin - nuorisoalan järjestöille kehitetty digitaalinen tiedontuotantopalvelu.

Tiedolla johtamisen työkalun käyttäjäkokemuksia

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto sekä Ortodoksisten nuorten liitto ONL osallistuivat Humakin kyselyyn käyttäjäkokemuksistaan tiedolla johtamisen työkalu Järjestimestä. Jenny Tabermann, Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton pääsihteeri sekä Annakaisa Onatsu, Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n järjestösihteeri olivat molemmat tyytyväisiä, että heidän järjestönsä ovat Järjestimessä mukana.

Järjestin palvelee järjestön tarpeita

Annakaisa Onatsu suosittelee kaikille muillekin nuorisotyötä tekeville järjestöille Järjestintä.

“Ehdoton plussa on se, että tiedot ovat samassa paikassa. Vaikka emme ole tilastointia vielä käyttäneet, vaikuttaa erittäin toimivalta, että esimerkiksi kerhonohjaajat pystyvät itse syöttämään osallistujatiedot.”

”Järjestimen käyttöönotto ei itsessään vaadi kovin paljoa, ja koska se on ilmainen, niin ei hintakaan vaikuta päätökseen. Jos järjestöllä on valmiit selkeät mittarit, niiden lisääminen on suhteellisen mutkatonta, muuten suosittelen ensin keskittymään niihin. Toisaalta osa pakollisista kysymyksistä tulee automaationa mukaan, joten siitäkään ei tarvitse ottaa paineita. Mahdollisuudet sovittaa Järjestin palvelemaan järjestöä ovat erinomaiset, kunhan ne on ennakkoon mietitty, ja ne otetaan koko järjestön voimin käyttöön”, Jenny Tabermann kertoo.

Tavoitteena toiminnan arviointi tilastotietojen keräämisen avulla

Annakaisa Onatsu toimii järjestösihteerinä Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:ssä. ”Emme ole vielä laajemmin ottaneet Järjestintä käyttöömme muuten kuin tapahtumatietojen tallentamisessa. Joitakin kehittämisideoita olemme jo tehneet ja toimittaneet Humakille. Tästä on hyvä lähteä kehittämään vielä entisestään Järjestintä.”

Anna-Kaisa Onatsu kertoo ONL:n keräävän tilastotietoja myös seurakuntien lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminnasta.

“Järjestin vaikutti kätevältä tavalta kerätä tietoa niinsanotusti suoraan tiedon lähteeltä, jolloin seurakunnissa ei olisi niin suuri työ kerätä tietoja yhteen. Toisaalta meiltäkin säästyisi naputtelun vaiva. Myös omien tapahtumien tilastointi ja palautteen kerääminen vaikutti kätevältä, kaikki tiedot löytyvät jatkossa yhdestä paikasta”, Onatsu kehuu.

”Toiminnan laajuuden ja vaikuttavuuden arviointi voi olla haastavaa. Siitä huolimatta toiminnan arviointi on olennainen osa järjestön arkea, ja siihen tulee panostaa, jotta kehitys veisi oikeaan suuntaan. Seurantatyökalun kehittäminen on aikaavievä prosessi, joka vaatii myös henkilöresursseja. Näin ollen Järjestin tarjoaa upean mahdollisuuden ottaa käyttöön työkalu, joka on valmiiksi rakennettu järjestöjen tarpeiden perusteella ja jonka käytössä voi kääntyä myös kollegoiden puoleen mahdollisen tuen tarpeessa”, muistuttaa Tabermann.

Kokemuksia monikielisyydestä ja helppoudesta

Jenny Tabermann toimii Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton pääsihteerinä. Hänen järjestönsä on ottanut Järjestimen käyttöön ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. ”Iso kiitos Järjestimen kehittämis- ja toteuttamisryhmälle. Ihanaa kun näihin suuriin periaatteellisiin haasteisiin saadaan käytännön ratkaisuja, jotka oikeasti vastaavat tarpeeseen”, pohtii Tabermann. 

”Kokemukset ovat olleet erinomaisen hyvät. Suurin haaste lienee saada koko järjestö käyttämään sitä osana omaa arkeaan. Uuden käyttöönotossa huomaa aina asioita, joita ei suunnitellessa edes osaa ottaa huomioon, mutta näiden tilanteiden osalta on ollut erittäin helppo olla yhteydessä taustatiimiin, joka aktiivisesti auttaa mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Kiitosta saavat myös kieliversiot, jotka palvelevat monikielisiä, ja muun kuin suomenkielisiä järjestöjä. Hyvää tässä on se, että järjestöjen arvioinnin yhtenäistäminen helpottaa vertailua, kun mitataan osittain samoja asioita samoilla mittareilla”, Tabermann kertoo ja Onatsu jatkaa:

”Laajempaa Järjestimen käyttöä emme ole vielä aloittaneet, testailemme ensin omien palautteiden ja tilastoinnin kanssa ja sitten yritämme saada seurakunnat mukaan. Tähän mennessä olemme käyttäneet Järjestintä tapahtumapalautteen keräämiseen. Lomaketta rakentaessa työkalut ovat todella monipuoliset ja vastauskoostekin näkyy havainnollisesti.”

Järjestin on nuorisoalan järjestöille kehitetty digitaalinen tiedontuotantopalvelu, joka on kehitetty yhdessä alan järjestöjen kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. 
Lisää infoa: https://jarjestin-info.humak.fi/

Teksti: Maarit Honkonen-Seppälä, Humakin lehtori
Kuvat: Maarit Honkonen-Seppälä, Mathilda Hagback (Jenny Tabermannin kuva) ja Anna-Kaisa Onatsu.

Jaa