Liikuvan nuorisotyön autoja Nuori2022-tapahtumapaikan parkkipaikalla

Tulevaisuuden nuorisotyön on oltava liikkeessä, myös renkaiden päällä 

Tarvitaan monimuotoisuutta ja värikkyyttä 

Julkaistu Nuorisotyö-lehdessä 3/2022.

Nuorten pariin on jalkauduttu ja kuljettu erilaisilla menopeleillä jo vuosikymmeniä. Nuorisotyö oli vielä 80- ja 90-luvuilla suhteellisen liikkuvaa. 2000-luvulla tulivat kännykät ja internet, mikä muutti nuorten vapaa-ajanviettoa olennaisesti. Myös nuorisotyö siirtyi samaan aikaan enemmän seinien sisäpuolelle ja tasapäistyi: lähes kaikki ammattilaiset toimivat samoin säännöin kohdaten vain tiettyjä nuoria. Muun muassa kunnissa käyttöön otettu päihteiden nollatoleranssi aiheutti sen, ettei kaikkia nuoria enää voitu kohdata nuorisotiloilla eikä ammattilaisia näkynyt kaduilla samalla tavalla kuin aikaisemmin.  

“Kun nuoret eivät enää hengailleet suurissa joukoissa samoissa paikoissa, ei heitä enää ollut yhtä helppo löytää. Nuorten luokse menevä työ tuntui katoavan lähes kokonaan”, valtakunnallinen Walkers-toimintavastaava Minna Lahtela Aseman Lapsista toteaa.  

Minna Lahtela

Lahtela on tehnyt pitkän uran Walkers-toiminnassa, niin kohtaamispaikoissa kuin liikkuvan työn puolella. Aseman Lapset ry:n liikkuva työ alkoi 1993, kun nuorten luokse lähdettiin Helsingissä jeepillä kahvia tarjoamaan. Silloin työtä kutsuttiin katutyöksi tai seinättömäksi nuorisotyöksi. Tänä päivänä liikkuva nuorisotyö kulkee monenlaisilla kulkuvälineillä eri puolilla Suomea, ja nuoria niissä kohtaavat ammattilaiset muodostavat liikkuvan nuorisotyön verkoston.  

Liikkuva nuorisotyö on vuosien varrella muuttanut muotoaan ja saanut jalansijaa perinteisen tilatyön rinnalla. Ja parhaimmillaan se onkin nimenomaan tasavertaisena, ei mitään syrjäyttäen vaan täydentäen ja nuorten yhdenvertaisuutta parantaen.  

Monimuotoisuus edistää yhdenvertaisuutta 

“Jokainen nuori on oikeutettu turvallisten aikuisten kohtaamiseen. Erityisesti kohtaamisia pitäisi olla tarjolla heille, joilla on elämässään haasteita, mutta ihan kaikki nuoret tarvitsevat muitakin aikuisia kuin omat vanhempansa. He tarvitsevat ihmisiä, joiden kanssa voivat peilata ajatuksiaan ja itseään, ja tarvittaessa myös pyytää apua”, Minna Lahtela pohtii.  

Walkers-toiminnassa keskeistä on läsnäolo ja kohtaaminen, ei nuorten aktivointi.  

“Hienointa on saada asettaa nuorisotyön ammattilainen nuorten viereen pyörittelemään peukaloitaan. Olen saanut lukemattomat kerrat nähdä ihmetyksen kokeneidenkin ammattilaisten ilmeessä: Mitä täällä tapahtuu? Nämä nuorethan juttelee kaikista asioistaan, vaikka ei tehdä mitään muuta kuin istutaan tässä! 

Nuoret ovat erilaisia ja tarvitsevat monenlaisia palveluita. Työtä ei pidä rajata vain kilteille ja tunnollisille tai vain rajoja hakeville ja kapinoiville. Tarvitaan monimuotoisuutta ja myös erilaisin säännöin toimivia ammattilaisia.  

Wautot kohdanneet nuoria jo 60 paikkakunnalla 

Aseman Lapset ry:n Walkers-auto- eli Wauto-toimintaa on toteutettu vuodesta 2015 alkaen. Tarkoituksena on tarjota väline liikkuvan nuorisotyön kokeilemiseen lyhyen tai vähän pidemmänkin jakson ajaksi paikallisille toimijoille.  

Nykyisen hankkeen ja vuoden 2022 loppuun mennessä toimintaa on ollut yhteensä 60 paikkakunnalla ympäri Suomea. Siihen on osallistunut kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotyöntekijöitä sekä muita yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoistyöntekijöitä eli wapareita. Vuosien 2015–2022 aikana Wautoilla on kohdattu nuoria jo yli 62 000 kertaa. 

Walkers on Wheels  -hanketta toteutetaan kuuden Wauton voimin: ne ovat kohtaamispaikkoina toimivia matkailuautoja, joissa nuorisotyön ammattilaiset ja vapaaehtoiset turvalliset aikuiset kohtaavat nuoria siellä, missä he aikaansa viettävät. Useilla paikkakunnilla nuoret voivat myös kutsua auton ja nuorisotyöntekijät luokseen minne haluavat. 

Hankkeen päättyessä Wautojen tulevaisuuden suunnitelmat ovat osittain vielä auki ja odottavat rahoitus- ja yhteistyöpäätöksiä. Tavoitteena on tarjota liikkuvan nuorisotyön kehittämisjaksoja uusille paikkakunnille myös jatkossa. 
  

Tutkimus: Liikkuva nuorisotyö voi olla yksi tulevaisuuden ratkaisu   

Liikkuvan nuorisotyön tutkimushankkeessa selvitettiin millaista lisäarvoa autoilla liikkuminen tuo nuorisotyöhön. Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Nuorisotutkimusseuran toteuttaman hankkeen tutkimusraportti Liikkuen läsnä, hetkessä teille on julkaistu tänä vuonna ja luettavissa Nuorisotutkimusseuran sivuilla https://liikkuvannuorisotyontutkimus.humak.fi/. Tutkimuksen on tehneet Aino Tormulainen ja Eila Kauppinen. 

Tutkimuksen yksi keskeisistä johtopäätöksistä on, että liikkuva nuorisotyö voi osaltaan vastata niin kaupunkien laita-alueilla kuin kuntien syrjäisemmissä paikoissa nuorisotyön yhdenvertaisten palvelujen haasteeseen. Liikkuvan nuorisotyön avulla nuorisotyötä on mahdollista viedä sellaisiin paikkoihin, joissa sitä ei muutoin ole. Keskusta-alueilla ja isommissa taajamissa se voi myös jalkautumisen rinnalla tuoda nuorisotyöntekijöitä läsnä oleviksi ja nuorten tueksi nuorten vapaa-ajan ympäristöihin, julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin. 

Erilaista dymaniikkaa nuorten reviireillä 

Nuorisotyöntekijä voi kokea tilatyöstä auton rattiin siirtymisen haastavana, vaikka loppujen lopuksi suurin osa liikkuvassa nuorisotyössä vaadittavista taidoista on samoja kuin muutenkin nuoria kohdatessa. Liikkuen läsnä, hetkessä teille -tutkimusraportissa todetaan, että liikkuvassa nuorisotyössä työntekijöiltä vaaditaan erityistä herkkyyttä lukea tilanteita, sillä kohtaaminen perustuu erilaiseen dynamiikkaan kuin esimerkiksi nuorisotilalla, jossa työntekijällä on valmiiksi auktoriteettiasema ja jonne nuoret ovat oma-aloitteisesti hakeutuneet.  

Lisäksi todetaan, että liikkuessa on luottamus nuorilta ikään kuin ”ansaittava” ja työ sekä kohtaamiset vaativat pitkäjänteisyyttä. Työntekijät eivät ole välttämättä aktivoimassa nuoria, vaan he ennemminkin osallistuvat itse nuorten vapaa-aikaan, ympäristöön ja todellisuuteen kuin osallistavat nuoria. 

Wauto selättää Pohjois-Suomen pitkät välimatkat  

Pohjoisen oloihin sopivaksi muokattu Leijona-Wauto on toiminut Sodankylässä kahteen otteeseen. Viimeisin, puolen vuoden jakso toteutettiin keväällä 2022. Toimintaa koordinoi kunnan nuorisotyö tiiviissä yhteistyössä seurakunnan kanssa.  

Nyt Leijona on todennäköisesti muuttamassa pohjoiseen pysyvästi. Sodankylän alue on laaja, noin 160 kilometriä suuntaansa. Keskustan lisäksi alueella on noin 20 pienempää sivukylää, joissa ei juuri ole nuorille palveluita ja joista he eivät aina pääse liikkumaan kovin pitkälle. Liikkuva työ on siis monelle nuorelle ainoa tapa kohdata nuorisotyöntekijöitä. 

Nuorisotyön ohjaaja Risto Kaarniemi on tehnyt nuorisotyötä jo 40 vuotta, joista 30 Sodankylän seurakunnassa. Pitkästä urasta huolimatta liikkuva työ on avannut aivan uudenlaisia mahdollisuuksia nuorten kohtaamiseen. Oleellista on aitojen kohtaamisten tapahtuminen nuorten ehdoilla sekä niidenkin nuorten tavoittaminen, joita muuten ei kohdattaisi. 

“Kokemukset Wautosta ovat olleet mahtavia. Liikkuva nuorisotyö yhdenvertaistaa pohjoisen nuoria, sillä he saavat kokemuksen siitä, että heillekin on paikkansa. Nuorten palaute on ollut molemmista toimintajaksoista äärettömän positiivista.”  

Risto Kaarniemi

Työntekijän näkökulmasta erilaista ja virkistävää on ollut myös se, ettei toimintailtoja juuri tarvitse valmistella etukäteen. Kokemus tilatoiminnasta on usein ollut päinvastainen: monenlaista, paljonkin työtä vaativaa ohjelmaa valmistellaan pitkän aikaa, eikä paikalle silti tule juurikaan nuoria. Wautolla puolestaan kohdattiin Sodankylän alueella alle puolessa vuodessa noin 2500 nuorta. Ohjelmattomuus on osa Walkers-konseptia, jossa nimenomaan läsnäolo ja ihmisten kohtaaminen nostetaan ensisijaiseksi arvoksi. 

“Kerran ajoimme neljän aikuisen porukalla kohtaamaan erästä nuorta sivukylälle 90 kilometrin päähän. Nuori oli kovin ihmeissään ja kyseli, miksi olimme tulleet. Kun vastasimme, että tulimme sinua varten, hän purskahti itkuun. Olimme häntä varten, kun kukaan muu aikuinen ei oikein ollut, ja sillä oli hänelle todella suuri merkitys”, Kaarniemi kertoo. 

Merkityksellisiä kohtaamisia on ollut monta muutakin, niin yksittäisten nuorten kuin suurempien porukoidenkin kanssa.  

Harvinaiset vakituiset liikkuvan työn vakanssit 

Espoo on yksi harvoista kaupungeista, jossa liikkuvilla nuorisotyöntekijöillä on vakituisia työsopimuksia. Liikkuva työ on Espoossa aloitettu vuonna 2019 ja nuorisonohjaaja Jukka Kilpelä on ollut mukana alusta asti. Nuorisotyötä Kilpelä on tehnyt jo 30 vuotta. 

Espoossa liikutaan kahdella autolla: Patrik-pakettiautolla ja Kerttu-matkailuautolla. Pakun toiminnassa kohdataan suurempia lasten ja nuorten joukkoja ja tarjotaan enemmän aktiviteetteja, kun matkailuautossa puolestaan keskitytään pienempien porukoiden tavoittamiseen ja palveluiden ulkopuolelle jäävien nuorten kohtaamiseen. Neljä työntekijää toimii molemmissa autoissa ja työparina kaikkien työntekijöiden kanssa, yleensä viikon kerrallaan. 

“Kun kuulin liikkuvasta nuorisotyöstä, ajattelin heti, että se sopisi minulle. Tosin silloin luulin, että olen enemmän keskusteleva kuin semmoinen silmänräpäyksessä nuoriin kontaktin saava tyyppi, mutta näin ei ollutkaan. Tiedän, että osaan kohdata nuoret liikkuvan työn vaatimalla tavalla ja olen siitä saanut paljon hyvää palautetta”, Kilpelä pohtii. 

Jukka Kilpelä

Nuorten ja toimintaympäristön jatkuva vaihtuvuus ei kuitenkaan ole kaikkien juttu. Kutsumusammatissaan oleva Kilpelä sanoo ymmärtävänsä, että liikkuva työ vaatii omanlaisensa asenteen ja työotteen. Paras asetelma sekä nuorten että työntekijöiden kannalta onkin, jos paikkakunnalla on nuorille sekä nuorisotiloja että liikkuvaa nuorisotyötä. 

“Ideaalitilanteessa jokaisessa kunnassa olisi jonkinlaisia liikkuvia palveluita. Nuorisotilalla käyvät tietyt nuoret ja liikkuvalla työllä voidaan tavoittaa heitäkin, jotka viettävät aikaansa kaukana muista palveluista. ” 

Kilpelä kehuu Espoon tilannetta, jossa liikkuvalle nuorisotyölle on ohjattu resursseja, tehty tarkat suunnitelmat ja vuosikellot – ja silti löytyy hyvin joustoa myös muuttaa suunnitelmia. Sillä kun lähdetään nuorten luokse, ei voida aina tietää, mistä heidät löydetään.  

Pitkäjänteistä työtä ja pöytiintarjoilua 

Walkers-auto eli Wauto oli ensimmäistä kertaa Kotkassa lyhyen jakson vuonna 2019. Kokemus oli niin positiivinen, että Wauto haluttiin alueelle pysyvämmin ja nyt sen avulla on kohdattu nuoria jo kolmen vuoden ajan. Nyt Kotkaan on päätetty hankkia oma auto jatkamaan tärkeäksi ja toimivaksi koettua työmuotoa ensi vuonna. 

“Koen tässä työssä kantavani myös yhteiskunnallista vastuuta. Me aikuiset ollaan vastuussa nuorista, jotka tulevaisuudessa pyörittävät tätä yhteiskuntaa”, Kotkan kaupungilla liikkuvana nuoriso-ohjaajana toimiva Mikko Kiri toteaa. 

Mikko Kiri

Kotkan kaupungilla on kaksi vakituista liikkuvaa nuoriso-ohjaajaa ja Wautolla on lisäksi toiminut kaksi Kotka-Kymin seurakunnan nuorisotyöntekijää. Toiminnan alkaessa mukana olevat liitettiin myös Aseman Lasten Walkers on Wheels -hankkeen koordinoimaan liikkuvan nuorisotyön verkostoon, josta Kiri kokee olleen paljon hyötyä alueelliselle toiminnalle. 

“Liikkuvan nuorisotyön verkosto on ollut todella tärkeä vertaistuen paikka, kun olemme saaneet tutustua muihin liikkuvaa työtä tekeviin ja tätä nykyä myös päässeet jakamaan omia kokemuksiamme uudemmille verkoston jäsenille”.  

Nuorten palautetta Wauto-toiminnasta kerätään kaikilta paikkakunnilta säännöllisesti, ja sen ollut aina todella kiittävää. Paljon kehutaan ilmaisia tarjoiluja ja mukavia aikuisia, mutta paras palaute ei aina kuitenkaan ole kirjallista. 

“Nuori saattaa sanoa vaikkapa, että täällä saa hyvää kaakaota. Kun nuori on käynyt jo 20 kertaa juomassa sitä kaakaota, juttelemassa ja viettämässä aikaa autossa, tiedämme, ettei kyse ole vain juomasta. Näemme, että hän tuntee olonsa turvalliseksi. Usein huomaamme myös pitkäjänteisen työn merkityksen, kun samat nuoret kohtaavat monta kertaa samat aikuiset ja luottamuksellinen suhde muodostuu – työn liikkuvasta luonteesta huolimatta”, Kiri pohtii. 

Kiinnostuitko? Voisiko liikkuva nuorisotyö olla teidän juttunne? 

Jos renkaiden päällä liikkuva työ kiinnostaa ja voisi olla teidän paikkakunnallenne tervetullut nuorisotyön menetelmä, voit olla yhteydessä esimerkiksi liikkuvan nuorisotyön verkostoon. Verkostolla on Facebookissa ryhmä, josta voi kysellä neuvoja ja vinkkejä. Aseman Lasten Walkers Suomen ja Walkers on Wheels -hankkeen työntekijöiltä löytyy myös rutkasti asiantuntemusta aiheeseen liittyen. 

Teksti: Virve Liljeström
Kuvat: haastateltavien kansiot ja Aseman Lapset ry 

Jaa