Nuorisotyö-lehden 3/2022 kansi pöydän päällä. Pöydän päällä myös teekuppi ja puhelin.

Yli 7000 nuorta arvioi nuorisotilatoimintaa

Yli 7000 nuorta arvioi nuorisotilojen toimintaa valtakunnallisessa käyttäjäkyselyssä. Kysely toteutettiin 75 kunnan 303 nuorisotilassa 17.10.–20.11.2022. Nuorten arvioista tehty yhteenveto on nyt kaikkien kunnallisesta nuorisotyöstä kiinnostuneiden tarkasteltavissa.

Nuorten arviot puhuvat vahvasti nuorisotilatoiminnan puolesta. Valtakunnallisen yhteenvedon perusteella voidaan todeta, että nuorisotiloissa voi olla turvallisesti oma itsensä ja tuntea kuuluvansa porukkaan. Nuorisotyöntekijät ovat nuorten mielestä reiluja ja luotettavia ja heiltä saa apua tarvittaessa. Kiusaamista oli havaittu vain vähän. Jos kiusaamista kuitenkin havaittiin ja siitä kerrottiin työntekijöille, siihen puututtiin. Lisäksi nuorisotilat koettiin viihtyisiksi ja kivaa tekemistä oli tarjolla riittävästi.

Kysely on ainutlaatuinen ja vastanneiden määrä Suomen mittakaavassa merkittävä. Kysely toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2021 ja se toteutetaan myös tänä vuonna. Tavoitteena on saada vertailukelpoista ja kunnallisen nuorisotyön kehittämistä palvelevaa tietoa vuosittain. Kyselyn taustalla on Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna.

Toteutukseen osallistuneet kunnat ovat saaneet omat tuloksensa sekä kunta- että tilakohtaisina raportteina. Valtakunnallisiin tuloksiin pääsee tutustumaan Looker Studio -verkkopalvelussa. Tuloksia avataan myös Nuorille suunnattu kysely 2022-katsauksessa (PDF) ja kaikille avoimessa MS Teams -tapaamisessa 3. helmikuuta kello 13.00–14.30. Mukaan tapaamiseen pääsee tästä.

Teksti: Petra Göös / Nuorisokanuuna

Jaa