Kuvassa Johanna Kuivakangas.

Ammatillisuus – mitä se on?

Oma ammatillinen polkuni alkoi siivoojana 14-vuotiaana. Polku johti postinkantajasta, kahvilatyöntekijästä, talonmiehestä kohti epäpätevää opettajuutta ja pienen kunnan nuoriso-, raittius- ja liikuntasihteeriyttä. Muistan naureskelleeni, että taisin olla ainut hakija, kun tulin valituksi ilman koulutusta. Siitä lähti liikkeelle kiinnostukseni nuorisotyöhön.

Mitä ammatillisuus tarkoittaa ja kuinka se syntyy? Tekemällä, opiskelemalla, harjoittelemalla… Tulemalla tietoiseksi siitä, mitä tekee. Nuorisotyö on pitkälti kasvatustyötä ja vaatii työntekijältä monialaista yhteistyöotetta. Nuorisotyöntekijältä vaaditaan usein kohtaamisen taitoa. Mistä puhumme silloin? Nuorisotyössä on paljon käsitteitä, joita käytetään, mutta niiden avaaminen jää varjoon.

Nuorisotyön ammatillisuus on olennainen osa kasvatusta. Usein nuorisotyöntekijä on nuorten luottohenkilö, jolle voidaan avautua vaikeuksista ja tunneasioista. Nuorisotyössä nuorten vapaa-aika on keskiössä. Nuorten ongelmat tulevat myös näkyviksi. Päihteiden käyttö, väkivalta, mielenterveysongelmat ja rasismi näkyvät eri tavoin kuin vaikkapa opettajalle.

Nuori on nuorisotyössä aina tärkeä ja nuoren hyvinvointi keskeinen elementti. Nuorisotyöntekijän ammatillisuutta on myös taito lukea ryhmää ja havaita ryhmäilmiöitä. Tämä on osa ammatillisuutta, mitä muilla kasvatusalan ammattilaisilla harvoin on yhtä vahvana. Tämän näkyväksi tekeminen ja sanoittaminen olisi tärkeä ammatillinen haaste.

Nuorisotyön merkitys tulee varmasti kasvamaan tulevaisuudessa. Nuorisotyön muodot ovat avain: uudet työtavat ja nykyistä enemmän työn näkyväksi tekeminen ja sanoittaminen. Nuoret ovat tulevaisuutemme. Nuorisotyö on myös tulevaisuutta, jota ei voi kiistää. Ammatillisuutta on oman työn arvon merkityksen ymmärtäminen!


Johanna Kuivakangas
Päätoimittaja

Artikkeli on julkaistu Nuorisotyö-lehden numerossa 3/2019

Jaa