Kuvassa Esa Linna.

Kummallisia aikoja

Takanani on parisenkymmentä vuotta nuorisotyötä, johon mahtuu monenlaista kokemusta nuorisotilatyöstä, hankehommista ja tieto- ja neuvontatyöstä sekä mediatoiminnasta alkaen. Tällaista maailmanlaajuisen kriisin aikakautta ja elämän muutosta en ole kuitenkaan koskaan kokenut, mutta eipä ole kovin moni muukaan. Kriisi vetää hiljaiseksi, mutta myös hyvällä tavalla.

Nuorisotyö on myös kokonaisuutena kriisissä, mutta kaiken ikävän vastapainona uskon ja toivon, että pandemian aiheuttamat muutokset työntekoon tuovat työmuotoon kaivattua moninaisuutta ja uuden kokeilemista.

Nuorisotyön pitäisi olla ajan hermolla ja aistia nuorten maailmassa olevia erilaisia trendejä. Tästä huolimatta ainakin Suomessa nuorisotyötä tehdään usein vanhan hyväksi totutun kaavan mukaan, koska “ei ne meidän nuoret muuta halua”. Tässä ajattelutavassa on se ongelma – ne “teidän nuoret” eivät ole ainoita nuoria. Juttelukavereita, harrastuksia, tukea ja neuvontaa tarvitsevat myös ne nuoret, jotka eivät perinteisessä nuorisotyön toiminnassa viihdy.

Siksi olikin ilahduttavaa nähdä, kuinka nopeasti eri puolilla Suomea nuorisotyö siirtyi verkkoon ja vaikkapa jalkautuvaan nuorisotyöhön. Osalle verkkonuorisotyö on luontevaa ja osalle se on lähes myrkkyä. Tässä tilanteessa se on äärettömän hieno työn kehittämisen mahdollisuus.

Kun verkossa tehtävää työtä kaihtavat joutuvat – tai pääsevät – kohtaamaan nuoret Discordissa tai muissa verkkopalveluissa, saattaa heillekin avautua, kuinka tämä on aivan yhtä tärkeä työmuoto muiden rinnalla. Ja kun he pääsevät kyseenalaistamaan verkkonuorisotyössä olevia heikkouksia, voidaan tätä työtä kehittää vieläkin parempaan suuntaan.

Toivoa kuitenkin sopii, että kummallisista ajoista otetaan irti ja opiksi kaikki mahdollinen, jotta voimme hyödyntää nuorisotyössä parhaita käytäntöjä jatkossakin. Olisi hukkaan heitetty mahdollisuus, jos opittuja taitoja ei käytettäisi jatkossa osana omaa perustyötä.

Koronaviruskriisi sattuu liippaamaan hyvin läheisesti tämän lehden teemaa, joka on terveys. Teema valittiin tammikuussa Nuorisotyö-lehden kokouksessa Tikkurilassa. Tällöin emme vielä tienneet, kuinka maailma muuttuisi lähikuukausina.

Nuorten terveysaiheissa korostuvat tässä lehdessä seksuaalisuuteen liittyvät teemat, mutta luettavaa on myös nuuskasta ja nikotiinituotteista sekä nuorten päihteidenkäyttöön liittyvistä asioista. Sekä ennen kaikkea siitä, kuinka nuorisotyöntekijä voi toimia nuorten terveyden edistäjänä. Mielenterveyttä emme ole unohtaneet, vaan suunnitelmassa on etsiä juttuja ja aiheita lehden seuraaviin numeroihin.

Nuorisotyöntekijät ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöä. Lehden vakavat teemat näinä vakavina aikoina muistuttavat meitä tästä, vaikka emme aina itse muistaisikaan työmme tärkeyttä.


Esa Linna
Päätoimittaja

Esa Linna on Nuorisotyö-lehden uusi päätoimittaja ja pitkän linjan nuorisotyöntekijä. Päätoimisesti Linna työskentelee Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluissa. Sivutöitä riittää erilaisissa viestinnän alan tehtävissä sekä sosiaalista mediaa ja digitaalista pelaamista käsittelevien vanhempainiltojen vetämisessä.

Artikkeli on julkaistu Nuorisotyö-lehden numerossa 1/2020.

Jaa